Lajmi

njësi diskrete e komunikimit e destinuar nga burimi për konsum nga disa marrës ose grup marrësish

Lajmi nënkupton çdo informatë të re të dalë në kohën e tanishme që është paraqitur përmes shtypir, radios, televizionit, internetit, me gojë ndaj personit të tretë ose një audience të tërë. Procesi i kalimit të lajmit nga personi ose grupi parë tek ai i treti njihet si lajmërim.