Elektronika

Elektronika është shkence dhe teknologji e studimit te elektroneve (ose mbartës ngarkese). Ne përgjithësi ky term tregon atë fushe të shkencës e cila merret me studimin dhe projektimin e pajisjeve qe perpunojn madhesit fizike si rryma elektrike, tensioni (diferenca e potencialeve), frekuenca etj. Këto pajisje shfrytëzojnë dhe vene ne përdorim elementet e qarkut elektriksi rezistenca, kondesatore, bobina, gjysmëpërçuesat. Skicimi dhe ndërtimi i qarqeve elektronike për të zgjidhur probleme praktike është një teknikë integrale në fushën e inxhenierisë elektronike dhe është poashtu e rëndësishme edhe në skicimin e harduerave për inxhenierinë kompjuterike. Të gjitha zbatimet e elektronikës kanë të bëjnë me përçimin e informacionit apo fuqisë. Shumica merret vetëm me informacionin.

Historia Redakto

Prejardhja e fjalës Redakto

Në fjalorin e gjuhës shqipe nën fjalën Elektronikë thuhet që është shkencë që studion vetit dhe lëvizjet e elektroneve në zbrazëti, në gaze ose në gjysmëpërçues; degë e teknikës që merret me prodhimin dhe me shfrytëzimin e paisjeve e të aparateve elektronike.[1]

Aparatet elektronike dhe përbërësit Redakto

Zbatimet Redakto

Kompjuteri Televizioni Radioteknikë etj

Shiko edhe Redakto

Burimi i të dhënave Redakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Lidhje të jashtme Redakto