Rezistenca elektrike është kundërshtimi i lëvizjes së elektroneve të lira përbrenda një përcjellësi. Ajo kufizon kalimin e rrymës dhe shënohet me R. Rezistenca është një dukuri fizike e çdo përcjellësi. Ngarkesat ose harxhuesit edhe vetë perçuesit kanë një rezistencë të brendshme si për shembull: lartëperçuesit (telat elektrik) një llambë elektrike inkandeshente që përdor energjinë e rrymës ose kalimin saj. Me një fjalë rezistenca R Om(shqip) mundet me u shpjeguar edhe sikurse marrim një lume: i njejti lume gjatë shtratit të tij diku është me i hapur diku më i ngushtë, atëherë aty ku është i ngushtë rezistencaR është më e madhe mirëpo shpejtësia INTENSITETI [A]njesia matëse Amperi e lumit rritet edhe pse ai rrjedh po të njejtin UJI --> Tensioni [V] njesia matëse Volti Pra në fund kët mund ta shprehim si U[V] = R[Ω] * I[A] formula fondamentale për çdo qark elektrik pa marr parasysh formen

Rezistenca negativeRedakto

Koncepti i rezistencës negative edhe pse në duke të parë është jo-intuitiv ekziston. Ajo thjesht do të thotë se kur tension në një element rritet rryma elektrike në po atë element zvogëlohet. Ky fenomen vërehet tek diodat e Gunnit.Njesia matese per rezistence elektrike eshte 1 Ohm

Llojet e rezistencaveRedakto

  • Rezistencat e Përcaktuara (Fikse)
  • Rezistencat e Vdekura
  • Rezistencat e Shkallëzuara
  • Rezistencat e Ndryshueshme
  • Reostati
  • Potenciometri