Llamba apo Poçi është vegël me të cilën arrihet shndërrimi i disa llojeve të energjisë të ndryshme në energji të dritës.