Shkencat e aplikuara është aplikimi i njohurive nga një ose më shumë shkenca natyrore, fusha për të zgjidhur problemet praktike. Fushat e energjisë janë të lidhura ngushtë me shkencat e aplikuara. Shkencat e aplikuara janë të rëndësishme për zhvillimin e teknologjisë .

Diciplinat

Redakto

Matematika e aplikuar

Redakto


Fizika e aplikuar

Redakto


Arkeologjia

Redakto


Intelegjenca artificiale

Redakto


Inxhinieria qeramika

Redakto


Shkenca komjuterike

Redakto


Elektronika

Redakto


Energjia

Redakto


Shih edhe

Redakto