Shkencat e aplikuara është aplikimi i njohurive nga një ose më shumë shkenca natyrore, fusha për të zgjidhur problemet praktike. Fushat e energjisë janë të lidhura ngushtë me shkencat e aplikuara. Shkencat e aplikuara janë të rëndësishme për zhvillimin e teknologjisë .

Diciplinat Redakto

Matematika e aplikuar Redakto


Fizika e aplikuar Redakto


Arkeologjia Redakto


Intelegjenca artificiale Redakto


Inxhinieria qeramika Redakto


Shkenca komjuterike Redakto


Elektronika Redakto


Energjia Redakto


Shih edhe Redakto