Matematika e aplikuar është zbatimi i metodave matematikore nga fusha të ndryshme si fizika, inxhinieria, mjekësia, biologjia, biznesi, shkenca kompjuterike dhe industria. Kështu, matematika e zbatuar është një ndërthurje e shkencave matematikore dhe njohurive të specializuara. Termi "matematikë e aplikuar" përshkruan gjithashtu specialitetin profesional në të cilin matematikanët punojnë për probleme praktike duke formuluar dhe studiuar modele matematikore.

Zgjidhjet efikase për problemin e rrugëzimit të automjeteve kërkojnë mjete nga optimizimi kombinatorik dhe programimi i plotë.

Përmbledhje

Redakto

Në të kaluarën, zbatimet praktike kanë motivuar zhvillimin e teorive matematikore, të cilat më pas u bënë objekt studimi në matematikën e pastër, ku konceptet abstrakte studiohen për hir të tyre. Aktiviteti i matematikës së aplikuar është kështu i lidhur ngushtë me kërkimin në matematikën e pastër.

Historikisht, matematika e aplikuar përbëhej kryesisht nga analiza e aplikuar, më së shumti nga ekuacionet diferenciale; teoria e përafrimit (e interpretuar gjerësisht, duke përfshirë përfaqësime, metoda asimptotike, metoda variacionale dhe analiza numerike ); dhe probabiliteti i aplikuar. Këto fusha të matematikës kishin të bënin drejtpërdrejt me zhvillimin e fizikësNjutonit, dhe në fakt, dallimi midis matematikanëve dhe fizikanëve nuk ishte ende i dalluesh[m para mesit të shekullit XIX. Kjo e kaluar historike la një trashëgimi pedagogjike në Shtetet e Bashkuara: deri në fillim të shekullit XX, kur lëndë të tilla si mekanika klasike mësoheshin shpesh në departamentet e matematikës së aplikuar në universitetet amerikane sesa në departamentet e fizikës, dhe mekanika e lëngjeve akoma mund të mësohet në departamentet e matematikës së aplikuar. Departamentet e inxhinierisë dhe shkencave kompjuterike tradicionalisht kanë përdorur matematikën e aplikuar. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Shih edhe

Redakto

Literatura

Redakto

Referimet

Redakto
 1. ^ Stoer, J., & Bulirsch, R. (2013). Introduction to numerical analysis. Springer Science & Business Media.
 2. ^ Conte, S. D., & De Boor, C. (2017). Elementary numerical analysis: an algorithmic approach. Society for Industrial and Applied Mathematics.
 3. ^ Greenspan, D. (2018). Numerical Analysis. CRC Press.
 4. ^ Linz, P. (2019). Theoretical numerical analysis. Courier Dover Publications.
 5. ^ Today, numerical analysis includes numerical linear algebra, numerical integration, and validated numerics as subfields.
 6. ^ Hager, G., & Wellein, G. (2010). Introduction to high performance computing for scientists and engineers. CRC Press.
 7. ^ Geshi, M. (2019). The Art of High Performance Computing for Computational Science, Springer.
 8. ^ Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2004). Operations research: applications and algorithms (Vol. 3). Belmont: Thomson Brooks/Cole.
 9. ^ West, D. B. (2001). Introduction to graph theory (Vol. 2). Upper Saddle River: Prentice Hall.
 10. ^ Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (1976). Graph theory with applications (Vol. 290). London: Macmillan.
 11. ^ Boland, P. J. (2007). Statistical and probabilistic methods in actuarial science. CRC Press.
 12. ^ Wainwright, K. (2005). Fundamental methods of mathematical economics/Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright. Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin,.
 13. ^ Na, N. (2016). Mathematical economics. Springer.
 14. ^ Lancaster, K. (2012). Mathematical economics. Courier Corporation.
 15. ^ Roberts, A. J. (2009). Elementary calculus of financial mathematics (Vol. 15). SIAM.