Algjebra studion strukturat algjebrike (Grupet, Unazat, Trupat, Hapësirat vektoriale, etj.)[1]. Me ndihmën e saj bëhet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve të Ekuacioneve. Në algjebrën lineare shqyrtohen Matricat dhe Detirminantet. Në teorinë e Galois-it, bëhet shqyrtimi i problemeve gjeometrike në mënyrë algjebrike. Algjebra është marre nga emri i një matematikan mysliman Al Gjabir.

NumratRedakto

Numrat natyrorë: Prej 1 deri   (Infinit/Pafund)
Numrat e plotë numrat real R
Numrat irracionalë
Numrat pozitiv: Numrat me te mëdhenj se 0
Numrat negativ: Numrat me te vegjël se 0

Numrat real dhe vetitë tyreRedakto

Vlera absolute e numrave real
Rrethina e pikës
Numrat e përafërt (aproksimativ)

Numrat kompleksRedakto

Barazia e numrave kompleks
Mbledhja dhe shumëzimi i numrave kompleks

Format e numrave kompleksRedakto

Forma algjebrike :  
Forma trigonometrike :  
Forma eksponenciale :  
Veprimi me numra kompleks
Mbledhja dhe zbritja e numrave kompleks
Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave kompleks
Fuqizimi i numrave kompleks
  • Formula e Muavrit :  
Rrënjëzimi i numrave kompleks
Zgjidhja trigonometike e ekuacionit binomial

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^   Wiki Libri: Algjebra e përgjithshme

Shiko edheRedakto