Trigonometria

degë e matematikës që studion trekëndëshat dhe marrëdhëniet midis anëve të tyre dhe këndet midis këtyre anëve

Trigonometria është degë e matematikës që merret me shqyrtimin e trekëndëshave duke përdorur funksionet të caktuara matematikore që zakonisht quhen funksione trigonometrike. Ka zbatim jashtëzakonisht të madh në inxhinieri, arkitekturë, orientim në hapësirë dhe astronomi. Ndahet në trigonometrinë plane (që merret me trekëndëshat në plan) dhe atë sferike (që merret me trekëndëshat sferikë). Funksionet trigonometrike gjithashtu luajnë rol në analizë dhe përdoren për të paraqitur valët dhe fenomenet e tjera periodike.

Funksionet trigonometrike Redakto

  • Sinusi i këndit A1 (këndi aOb) është hersi i ndërmjet katetës a (segmenti A-B) dhe hipotenuses c (segmenti C-A). Sinusi në trigonometri shkruhet me shkurtesen sin (lexohet sinus)
  • Kosinusi i këndit A1 (këndi aOb) është hersi i ndërmjet katetës b (segmenti B-C) dhe hipotenuses c (segmenti C-A). Kosinusi në trigonometri shkruhet me shkurtesen cos (lexohet kosinus)
  • Tangjeti është hersi në mes të sin X1 dhe cos X1. Tangjenti në trigonometri shkruhet me shkurtesen tan (lexohet tangjent)
  • kotangjeti është hersi në mes të cos X1 dhe sin X1. kotangjenti në trigonometri shkruhet me shkurtesen ctg (lexohet kotangjent)
  • etj

Identitetet themelore trigonometrike Redakto

 
 
 

Shiko dhe këtë Redakto

 

sin2a = 2sina * cosa

Lidhje të jashtme Redakto

Lidhje të jashtme Redakto