D

Funksionet, simbolet, shenjat e veçanta Redakto

(shiko në anglisht en:Help:Special characters)


Tema Sintaksa Si duket e lëmuar
Funksione (drejtë) \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z  
Funksione (gabim) sin x + ln y + sgn z  
Module arit. s_k \equiv 0 \pmod{m}  
Derivate \nabla \partial x dx \dot x \ddot y  
Bashkësi \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap \bigcap B \cup \bigcup \exists \{x,y\} \times C  
Logjikë p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q  
Rrënjë \sqrt{2}\approx 1.4  
\sqrt[n]{x}  
Relacione \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne \propto  
Gjeometri \triangle \angle \perp \| 45^\circ  
Shigjeta

\leftarrow \rightarrow \leftrightarrow
\longleftarrow \longrightarrow
\mapsto \longmapsto
\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow
\uparrow \downarrow \updownarrow

         

\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow
\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow
\Uparrow \Downarrow \Updownarrow

     

Të veçanta \div \oplus \otimes \pm \mp \hbar \wr \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times \bullet \infty \vdash \models    
Të posaçme \mathcal {45abcdenpqstuvwx}  

Fuqizimet, indekset, integralet Redakto

Tema Sintaksa Si duket e lëmuar
Fuqizimi a^2    
Indeksi a_2    
Grupimi a^.d    
a_{i,j}   Nuk e kuptoj (Gabim sintakse): {\displaystyle a_{i,j} \,\!</ma''--~~~~Tekst i theksuar--~~~~--~~~~--~~~~''th></td> </tr> <tr> <td>Kombinim i fuqizimit dhe indeksit</td> <td>x_2^3</td> <td colspan="2"><math>x_2^3}
Derivate (drejtë) x'    
Derivate (gabim në HTML) x^\prime    
Derivate (gabim në PNG) x\prime    
Derivate (pikësimi) \dot{x}, \ddot{x}  
Shënimi mbi dhe nën \hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l}  
Shuma \sum_{k=1}^N k^2  
Produkti \prod_{i=1}^N x_i  
Limiti \lim_{n \to \infty}x_n  
Integrali \int_{-N}^{N} e^x\, dx  
Integrali i vijëzuar \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy  

Thyesat, matricat, dhënia e funksioni Redakto

Tema Sintaksa Si duket gjate perdorikit te zakonshem
Thyesa \frac{2}{4} or {2 \over 4}  
Koeficienti binomial {n \choose k}  
Thyesa (të vogla) \begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}  
Matrica \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}  
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}  
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}  
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &

\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &

0\end{bmatrix}
 
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}  
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}  
Diskutimi i funksionit f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{cases}  
Ekuacioni i shumëishtë \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}  
Ekuacioni (shënim tjetër-tabelarë)

{|
|-
|<math>f(n+1)</math>
|<math>=(n+1)^2</math>
|-
|
|<math>=n^2 + 2n + 1</math>
|}

   
 

Dekorimi i shkronjave Redakto

Tema Sintaksa Si duket e lëmuar
ABC-greke (ang.) \alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega  
Të trasha (ang.) x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C}  
Të trasha (ang.) (vektorët) \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0  
Të trasha (greke) \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}  
D \mathfrak{a} \mathfrak{B}  
ABC-Script \mathcal{ABC}  
ABC-hebrese (ang.) \aleph \beth \gimel \daleth  
karakteret jo të pjerrëta \mbox{abc}  
Të përziera (gabim) \mbox{if} n \mbox{is even}  
Të përziera (drejtë) \mbox{if }n\mbox{ is even}  

Thyesat komplekse, kllapa, zbrastirat Redakto

Tema Sintaksa Si duket e lëmuar
Gabim ( \frac{1}{2} )  
Drejtë \left ( \frac{1}{2} \right )  

Mund të përdorni edhe \left and \right:

Tema Sintaksa Si duket e lëmuar
Kllapa të zakonshme \left ( A \right )  
Kllapa këndore \left [ A \right ]  
Kllapa gjarpërore \left \{ A \right \}  
Kllapa shijetore \left \langle A \right \rangle  
Vlera absolute \left | A \right | and \left \| B \right \|  

Përzierja e kllapave
përderisa \left dhe \right ekuilibrohen

\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |

 
 

Përdorimi i \left. me pikë, dhe \right.me pikë, në raste
të panevojshme:
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X  

Fushat dhe hapësirat boshe (zbrazëta) Redakto

Zakonist që programi TeX krijon fushat vetëvetiu, por nganjëherë ju nevojitet diçka më shumë kontrollë mbi hapsirat në mes të karaktereve.

Tema Sintaksa Si duket e lëmuar
Fusha boshe e dyfishë a \qquad b  
Fusha boshe a \quad b  
Hapësira e tekstit a\ b  
Hapësira e tekstit të pa lëmuar nga PNG-ja a \mbox{ } b  
Hapësira të gjëra a\;b  
Hapësira të mesme a\>b [not supported]
Hapësira të ngushta a\,b  
Pa hapësirë ab  
Hapësira negative a\!b  

Align with normal text flow Redakto

Nëse dëshironi të fusni në tekst diçka të tillë si kjo:    mund të shkruani në HTML <font> tag-un për vertical alignment:

<font style="vertical-align:-100%;"><math>...</math></font>

Lëmimi i forcua i PNG-së Redakto

Për shembull:

Sintaksa Si duket e lëmuar
a^{2+2}  
a^{2+2} \,  
a^{\,\!2+2}  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\!  


<!-- Shenjat \,\! jan pë të mbajtur formulat të lëmuara si PNG në vend të HTML. Ju lutem mos i hiqni.-->

Shembuj Redakto

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiko dhe këtë Redakto

Lidhje të jashtme Redakto