Vini Re! (en) - paralajmëronë që faqja nën këtë nyjë është në gjuhën angleze. Nëse doni të përktheni jeni të mirë se ardhur.


Kjo faqe është një përmbajte e doracakëve ndihmues për programin veprues: MediaWiki software. Këtë mund ta gjeni në gjuhen angleze dhe të kompresuar në adresën meta.wikimedia.org. Ndoshta dëshironi të kontriboni në këtë projekt dhe importoni doracakun Ndihmë në projektin tuaj. Faqja paraqet përmbajtjen sipas llojit të përdoruesve. Ky doracak ndihmues është i vlefshëm vetëm për programin veprues (software) dhe jo për fletë të veçanta.


Udhëzime

Redakto

(en) udhëzimet në detaje | (en) Ndihmë përmbajtja

(en) MediaWiki është një program vepruesi i lirë me licencë wiki engine nën (en) GNU General Public License. Në këtë faqe perdoren edhe shumë fleta të tjera në internet.

Për lexuesit

Redakto
 
Shtylla standarte
redaktoni kutinë
Shiko ndaras

Orientimi
[Kërko] (en)/(m:sq)
[Shko] (en)/(m:sq)
Lidhjet këtu (en)/(m:sq)
Artikull i rastit (en)/(m:sq)
Faqe Speciale (en)/(m:sq)
Version shtypi (en)/(m:sq)

Ndryshimet
Ndryshime së fundmi (en)/(m:sq)
N.f përparuar (en)/(m:sq)
Ndryshimet fqinje (en)/(m:sq)
Lista mbikqyrëse (en)/(m:sq)
Historiku i faqes (en)/(m:sq)
Tani (en) /(m:sq)
Ngarkoni skeda (en)/(m:sq)
Kontributet (en)/(m:sq)

Anëtarësimi
Hyni (en)/(m:sq)
Parapëlqimet (en)/(m:sq)
(en) User style


Për redaktorët

Redakto

 

Shiko ndarasë
Redaktimi(en)
Fillimi i faqeve të reja (en)
Emërtimi i faqeve (en)

Referimet
Lidhjet (en)   Adresat URL (en)
Wiki lidhjet (en)
Lidhjet ndërwiki (en)
Nën shënimiet (en) (Burim të dhënash)

Formatimi
Wiki tekstet (en)   CSS(en)
Listat (en)   Tabelat (en)
HTML dhe Wiki-tekstet (en)
Figurat dhe skedat (en)
Formularët (en)   (en)

Organizimi
Seksionet/Nëntitujt (en)
Kategoritë (en)
#Ridrejtimet (en) (forward)
Hapësirat (en)
Zhvendosjet (en)
Gjatësia e faqes (en)

Fiksimi i faqes
Kthimi i versioneve të mëparshme (en)
Testimet (en)
Tregimi i para pamjeve (en)

Regjistrimi
Redaktimet e shkurtesave (en)
Veglat e përdorura gjatë redaktimit (en)
Fjalët e rezervuara (en)
Stampat (en)
Variabëlat (en)
Veprimet llogaritëse (en)

Komunikimi
Fusha përhkruese e redaktimeve (en)
Faqet e bisedave (en)
Konfliktet gjatë redaktimeve (en)
Redaktmet e vogla (en)

etj.
Shenjat karakteristike (en)
Livadhi i ushtrimeve (en)


Për moderatorët

Redakto

Stampa:Moderuesi toc

Për administratorët

Redakto

Stampa:Administruesi toc

Shtojcë

Redakto
  1. (en) Nyjet ISBN
  2. (en) Urdhëresat e rezervuara në Common "stop"
  3. (en) Shkurtesat e germave
  4. (en) Si të bartet Wiki në shërbyes tjerë interneti

Të ndryshme

  1. (en) Fleta interneti që përdorin MediaWiki
  2. (en) Shfletues int. që përdorin MediaWiki
  3. (en) Faqja metadata

Kontaktoni

  1. (en) irc.freenode.net #mediawiki #wikipedia
  2. (en) Lista e mesazheve
  3. (en) Zhvillimet për të ardhmën e MediaWiki-t

Shiko dhe këtu

Redakto
Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin