Kjo faqe jep shpjegime për historikun d.m.th regjistrin e ndryshimeve për faqet që mund të redaktohen.

Secila fletë e cila mund të redaktohet në projektet e Wikipedia-së ka një faqe shtojcë "historiku", të bashkangjitur në të cilat në një listë mbahen shënimet mbi kohën, përdoruesin e ndryshimeve të asaj faqe.


Shkurt Shqip Redakto

  • Për të parë versionet e caktuara shtype datën përkatëse.
  • Për të krahasuar një version më të vjetër me më të riun, shtype "tani" (versionet anglisht "cur") .
  • Për të krahasuar me një version paraprak. Shtype "fund" (versionet anglisht "last") .
  • Për të krahasuar dy versione në mes të listës. Zgjidhi versionet sipas nevojës majtas dhe djathtas.
  • Redaktimet e vogla janë të notuar me v (versionet anglisht "m").

Udhëzimet në detaje Redakto

Përdorimi i funksionit Redakto

Ky është një shembull nga parazgjedhja e sistemit, nëse keni ndryshuar parazgjedhjen ndodhë që të keni një pamje tjetër :
 Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin