Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyjet në përgjithësi.


Wikilidhja

Redakto

wikilidhja apo lidhja e brendëshme i lidhë faqet përbrenda projektit.

 • [[a]] tregon dhe do të lidhet me faqen a.
 • [[a|b]] tregon b (mirëpo lidhet me faqen b).
 • [[a]]b tregon ab, është e njëjtë me tekstin [[a|ab]] por prap lidhet me a.
 • [[a|b]]c tregon bc, sikurse [[a|bc]] tregon: bc por lidhet me a.
 • a[[b]] tregon ab lidhet me b.
 • [[a]]<nowiki>b</nowiki> tregon ab lidhet me a.
 • [[a]]''b'' tregon ab lidhet me a.
 • ''[[a]]''b tregon ab lidhet me a.
 • [[a|b]]c<nowiki>d</nowiki> tregon bcd lidhet me a.
 • [[a]][[b]] tregon ab (Vini Re! duket si një lidhje ab), por janë dy a dhe b).

Në gjuhën angleze për lidhjet me parametra përdorin termin piped link për shkakë të vizës ndarëse ( | ) në mes të argumetit (lidhjes) dhe parametrit (tekstit të treguar/paraqitur)

Vini Re! Sintaksa e njëjtë vlenë edhe për figura, kategori dhe lidhje me projektet tjera të fondit me një përjashtim që këtu përdoren një sinjalizim për projektin tjetër apo ikjes nga funksioni përkatës.

Kjo në praktik duket si më poshtë:
Për shembull, [[:Category:Help]], [[:fr:Help:Link]], dhe [[:Image:Mediawiki.png]].

Funksioni cung

Redakto

Lidhjet e jashtme

Redakto

Ikonat e lidhjeve

Redakto

Ikonat prodhohen vaësisht nga ërdorimit të pamjes të pregatitur me "Monobook". Kjo mund të fshihet me

class="plainlinks":

 • <span class="plainlinks">http://a</span> tregon http://a
 • http://a tregon http://a
Shiko dhe këtu

Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin