B është një nga bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja e dytë e alfabetit të saj, e cila shënon këtë bashkëtingëllore. Me të shënohet shkronja B e madhe e shtypit. Kjo shkronjë ka katër forma kryesore të cilat janë: b e madhe e shtypit, b e vogël e shtypit, b e madhe e shkrimit dhe b e vogël e shkrimit.

Shpjegim
Shpjegim
Kjo faqe është vetëm për shkronjën e alfabetit. Për përdorime të tjera shiko B (kthjellim).

Shih dhe

Redakto
·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

  WikiFjalori: B – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë