Alfabeti (greqishtja e lashtë: ἀλφάβητος [alphábētos]) është një përmbledhje shkronjash të cilat shërbejnë për të bërë paraqitjen me shkrim të tingujve zanorë të një gjuhe.

Alfabeti fenikas (shtylla e mesit) është baza e shumë alfabeteve të sotme

Fjala Alfabet (Alphabet) vjen prej alfabetit grek: ἀ = Alpha (sqt.: Alfa) dhe β = Beta.

Alfabeti shqip

Redakto

Alfabeti shqip ka 36 shkronja, prej të cilave 7 zanore dhe 29 bashkëtingëllore.

A a B b C c Ç ç D d Dh dh E e Ë ë F f G g Gj gj H h
I i J j K k L l Ll ll M m N n Nj nj O o P p Q q R r
Rr rr S s Sh sh T t Th th U u V v X x Xh xh Y y Z z Zh zh

Shiko edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto