Alfabeti grek

Alfabeti grek është alfabeti që u përdorur për të shkruar gjuhën greke që nga Shekulli IX p.e.s..

Alfabeti grek
Αα Alfa Νν Nu
Ββ Beta Ξξ Xi
Γγ Gamma Οο Omicron
Δδ Delta Ππ Pi
Εε Epsilon Ρρ Rho
Ζζ Zeta Σσς Sigma
Ηη Eta Ττ Tau
Θθ Theta Υυ Upsilon
Ιι Iota Φφ Phi
Κκ Kappa Χχ Chi
Λλ Lambda Ψψ Psi
Μμ Mu Ωω Omega
Arkaik letërsi
Digamma Koppa
Stigma Sampi
Heta Sho
San

Shkronjat

Redakto
Shkronja Emërtimi Shqiptimi i lashtësisë Shqiptimi modern
IPA[1] Shqiptim i ngjashëm IPA[2] Shqiptim i ngjashëm[3]
Α α alfa, άλφα E shkurtër: [a]
E gjatë: [aː]
E shkurtër: ë[4]
E gjatë: a[4]
[ɐ] a
Β β beta, βήτα [b][5][4] b[6][5][4] [v] v
Γ γ gama, γάμμα [ɡ]
[ŋ] kur vjen para γ, κ, ξ, χ, dhe ndoshta μ
g[5][4]
ng kur vjen para γ, κ, ξ, χ, dhe ndoshta μ[5][4][ex 1]
[ɣ] ~ [ʝ],
[ŋ][ex 2] ~ [ɲ][ex 3]
g ose j ose ng
Δ δ delta, δέλτα [d] d[6][5][4] [ð] dh
Ε ε epsilon, έψιλον [e] ej
Ζ ζ zeta, ζήτα [zd], ose ndoshta [dz] zd,
ose ndoshta x[7][8][note 1]
[z] z
Η η eta, ήτα [ɛː] e[9] [i] i
Θ θ theta, θήτα [tʰ] t[9][4][10][8] [θ] th
Ι ι iota, ιώτα E shkurtër: [i]
E gjatë: [iː]
E shkurtër: i si në "ik"[9]
E gjatë: i si në "birrë"[3]
[i], [ç],[ex 4] [ʝ],[ex 5] [ɲ][ex 6] i si në "birrë"
Κ κ kapa, κάππα [k] k[9][4] [k] ~ [c] k
Λ λ lambda, λάμβδα[note 2] [l] ll[6][11][4]
Μ μ mi, μυ [m] m[6][11][4]
Ν ν ni, νυ [n] n[11]
Ξ ξ ksi, ξι [ks] ks[11]
Ο ο omikron, όμικρον [o] o si në gjermanisht: "Gott"[11]
Π π pi, πι [p] p[11][4]
Ρ ρ ro, ρώ [r] rr[11][4][6]
Σ σ/ς, Ϲ ϲ[note 3] sigma, σίγμα [s]
[z] para β, γ, or μ
s[4]
z kur vjen para β, γ, or μ[11]
Τ τ tau, ταυ [t] t[11][4]
Υ υ ipsilon, ύψιλον E shkurtër: [y]
E gjatë: [yː]
E shkurtër: y
E gjatë: u si në frengjisht: "ruse"[11]
[i] i
Φ φ fi, φι [pʰ] p[15] [f] f
Χ χ hi, χι [kʰ] k[4] [x] ~ [ç] ch si në gjermanisht: "ich"
Ψ ψ psi, ψι [ps] ps[15][4]
Ω ω omega, ωμέγα [ɔː] aw si në anglisht: "saw"[4][15][8] [o] o si në gjermanisht: "Gott"

Referimet

Redakto
 1. ^ Woodard 2008, pp. 15–17
 2. ^ Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton 1998, p. 31
 3. ^ a b Adams 1987, pp. 6–7
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Gabim referencash: Etiketë <ref> e pavlefshme; asnjë tekst nuk u dha për refs e quajtura KellerRussell2012p5
 5. ^ a b c d e Mastronarde 2013, p. 10
 6. ^ a b c d e Groton 2013, p. 3
 7. ^ Hinge 2001, pp. 212–234
 8. ^ a b c d e Keller & Russell 2012, pp. 5–6
 9. ^ a b c d e Mastronarde 2013, p. 11
 10. ^ Mastronarde 2013, pp. 11–13
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m Mastronarde 2013, p. 12
 12. ^ a b Nicholas, Nick (2004). "Sigma: final versus non-final" (në anglisht). Marrë më 2016-09-29.
 13. ^ a b Thompson 1912, pp. 108, 144
 14. ^ Keller & Russell 2012, p. 6
 15. ^ a b c Mastronarde 2013, p. 13
 1. ^ Për shembull, ἀγκών.
 2. ^ Për shembull, εγγραφή.
 3. ^ Për shembull, εγγεγραμμένος.
 4. ^ Për shembull, πάπια.
 5. ^ Për shembull, βια.
 6. ^ Për shembull, μια.


Gabim referencash: Etiketat <ref> ekzistojnë për një grup të quajtur "note", por nuk u gjet etiketa korresponduese <references group="note"/>