Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Nj.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.


Nj, (shqipto: një) është shkronja e njëzetë he bashkëtingëllorja e gjashtëmbëdhjetë e alfabetit të gjuhës shqipe. Kjo shkronjë është njëra nga nëntë shkronjat e gjuhës shqipe e cila përbëhet nga dy shkronja edhe aë nga shkronja n dhe nga shkronja j.

Shkronja Nj

Redakto
·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N·


Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh·

Shih dhe

Redakto

  WikiFjalori: Nj – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë