Shkronja është një shenjë, e cila gjen përdorim në një gjuhë njerëzore alfabetike të shkruar.

Alfabeti është tërësia e gërmave të një gjuhe të shkruar.

Shih edhe këtë Redakto

  WikiFjalori: Shkronja – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë