Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve të brendëshme" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyjet që lidhin faqet përbrenda projektit. Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.

Këto fleta përdoren në të gjitha hapësiat në çdo pjesë të faqeve.Shembuj Redakto


*[[project:a (b)|]]
*[[w:project:a (b)|]]
*[[de:project:a (b)|]]
*[[wiktionary:project:a (b)|]]
*[[wiktionary:de:project:a (b)|]]
*[[wikibooks:project:a (b)|]]
*[[wikiquote:project:a (b)|]]
*[[wikisource:project:a (b)|]]

Rezulltat e shënimit të tyre do të jetë


Shko dhe këtu Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin