Kjo faqe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Titullit të faqes" d.m.th në kuptimin futja emrit për një faqe të krijuar.


Rregullorja e përdorimit

Redakto

Shenjat e veçanta

Redakto

Shenjat e mëposhtme (konfigurimi është bërë në "$wgLegalTitleChars") nuk janë të lejuara në titullin e faqes:

# < > [ ] | { }
Variabëlat PAGENAME dhe PAGENAMEE

Redakto

Variabëla {{PAGENAME}} për këto faqe jep, Emri i faqes. {{PAGENAMEE}} jepë Emri_i_faqes.

Në pjesën e par është pranuar hapësira, në rastin e dytë një nënvizë, si në adresen e URL-së. Kjo shpjegohet thjeshtë pasi që À pranohet e koduar %C3%80 dhe kështu me rradhë.

{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}} dhe {{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}} për këtë faqe jepë Ndihmë:Emri i faqes dhe rrespektivisht Ndihmë:Emri_i_faqes

Shembulli:

http://meta.wikimedia.org/w/wiki.phtml?title=Special:Whatlinkshere&target={{NAMESPACE}}:{{PAGENAMEE}}

do të jepë si rezulltat:

http://meta.wikimedia.org/w/wiki.phtml?title=Special:Whatlinkshere&target=Ndihmë:Emri_i_faqes

Within localurl, {{PAGENAME}} duhet përdorur në pjesën e parë (sepse është kthyer/konvertuar sipas adreses lokale të URL-së), ose {{PAGENAMEE}} më pjesën e dytë:

  • {{fullurl:Special:Allpages|namespace=12&from={{PAGENAMEE}}}} këtu do të jepë:

//sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Allpages&namespace=12&from=Emri_i_faqes

  • {{fullurl:Special:Allpages/{{PAGENAME}}|namespace=12}} këtu do të jepë:

//sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Allpages/Emri_i_faqes&namespace=12

Gabim:

  • {{fullurl:Special:Allpages|namespace=12&from={{PAGENAME}}}} gives here:

//sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Allpages&namespace=12&from=Emri i faqes (wrong link)

  • {{fullurl:Special:Allpages/{{PAGENAMEE}}|namespace=12}} gives here:

//sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Allpages/Emri_i_faqes&namespace=12

Shiko Help:ĀāĆćĎďĒēĜĝĤĥĨĩĴĵĹĺŃń and PAGENAMEE dhe e shehë si reagoinë variablatë me gemat dhe shenjat e veçanta .

Shiko dhe këtu

Redakto
Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin