Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e paraqitjes së shkronjave me teknikën "CSS" . Këtu është fjala për pjesë të teksteve (bloqe, rubrika) me ngjyr dhe trashësi të ndryshueshme të germave.

Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.

Ky apo këto funksione përdoren më tepër për mirëmbaje dhe shërbejnë si "shenja" udhëzuese, ndalimi etj në projekte.


Shiko (en) w:Cascading Style Sheets // tables // manipulated by the reader / dhe template.

Niveli i caktuar me CSS

Redakto

color; scope of parameters


Disa autorë të CSS (en):

User stylesheet:

  • web-wide, user-specific: local file, referred to in the browser settings, or directly set in the browser

Shiko dhe cascade.

Shembull:

{| style="your style here" 
|-
|your table stuff
|-
|}

Për më tepër shiko (en)m:Help:Tables

Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin