Kjo faqe jep shpjegime për funksionin "Kontributet" d.m.th në kuptimin redaktimet e përdoruesve

Ky funksion është i lidhur për çdo faqe të hapësirës Përdoruesi dhe për përdoruesit është i dukshëm në shtyllën standarde në anën e majtë të faqes përderisa gjenden në faqe të përdoruesve.

Kontributet e përdoruesve regjistrohen në një listë për secilin përdorues ndaras. Ky funksion nuk është global dhe vlen vetëm për projektin e caktuar. Kjo d.m.th se kontributet në projektin meta nuk mund të vërehen në projektet tjera. Pasqyra e kontributeve personale ju ndihmon që të keni njohuri për punën e juaj apo të redaktuesve tjerë. Këtu radhiten gjurmët e veprimeve që keni bërë në kohët e fundit apo edhe më të moçme. Kjo ju mundëson që të mbikëqyrni punën e juaj në faqe të projektit edhe nëse ato nuk i keni futur nën funksionin Ndihmë:Lista mbikëqyrëse. Një herit ky funksion ndihmon për të gjetur gjurmët e vandalëve.

Personale Redakto

Ky funksion e bënë të mundshëm shikimin e punës suaj dhe bënë atë publike për të gjithë. Ju lutemi keni mirëkuptim dhe merreni parasysh këtë.

Për të drejtat private shiko:(en) m:Privacy policy

Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin