Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Lidhjeve të faqeve të projekteve Wiki" d.m.th në kuptimin lidhjet përcjellëse apo nyejt që lidhin faqet e projekteve të ndryshme të fondit. Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.

Këto lidhje përdoren zakonisht në fund të fletës për të lidhur faqet e projektit me një version në gjuhët tjera apo ndonjë faqe tjetër ë gjendet në një projekt tjetër pjesë e fondit e të cilit është edhe ky projekt.


Në përgjithsi

Redakto

Titujt e projekteve dhe shkurtesat e tyre

Redakto
Prefiksi Shembulli Shkutesa
[[wikibooks:]] wikibooks: [[b:]] b:
[[meta:]] meta: [[m:]] m:
http://www.mediawiki.org/ [[mw:]] mw:
[[wikinews:]] wikinews: [[n:]] n:
[[wikiquote:]] wikiquote: [[q:]] q:
[[wikisource:]] wikisource: [[s:]] s:
[[wikipedia:]] [[Wikipedia:]] [[w:]] w:
[[wiktionary:]] wiktionary: [[wikt:]] wikt:
[[commons:]] commons:
[[foundation:]] foundation: same as wikimedia:
[[google:]] google: used for google queries
[[mediazilla:]] mediazilla: used with bug numbers
[[wikimedia:]] wikimedia:
[[wikispecies:]] wikispecies:
[[incubator:]] incubator:


Prefikset

Redakto
[[:fr:]] fr:
[[:os:]] os:


[[s:de:Hauptseite]] s:de:Hauptseite
[[b:en:Main page]]  b:en:Main page


[[:de:q:Hauptseite]] de:q:Hauptseite
[[:en:n:Main page]]  en:n:Main page
[[n:en:Main page]]   n:en:Main page


[[m:Help:Help]] m:Help:Help
[[w:Interwiki]] w:Interwiki


[[m:en:About]]  m:en:About
[[:en:m:About]] en:m:About
[[m:About]]     m:About


[[:pl:2006]]   pl:2006
[[w:pl:2006]]  w:pl:2006
[[:pl:w:2006]] pl:w:2006


[[:ja:2006]]    ja:2006
[[:ja:ja:2006]] ja:ja:2006


Lidhja e shumëfisht gjuhësore në fleta

Redakto
  • (, , redakto) - [[:nl:{{{1}}}]] (in [[Dutch language|Dutch]])
  • (, , redakto) - [[{{{1}}}]] ([[:nl:{{{2|{{{1}}}}}}|nl]])
  • (, , redakto) - ''[[{{{1}}}]]'' ([[:nl:{{{2|{{{1}}}}}}|nl]])
  • (, , redakto) - ([[:nl:{{{1|{{PAGENAME}}}}}|nl]])
  • (, , redakto) - {{{1}}} ([[:nl:{{{2|{{{1}}}}}}|nl]])

Lidhja me Faqen Kryesore të gjuhëve tjera

Redakto

Shiko dhe këtu

Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin