Kjo faqe është pjesë e Doracakut ndihmë për redaktuesit dhe jep shpjegime për mënyrat dhe funksionimin e "Nën shënimeve" d.m.th në kuptimin shpjegime shtojca që shkruhen në fund të faqeve apo në fund të figurave. Nëse dëshironi të ndihmoni, urdhëroni dhe përkthejeni tekstin nga gjuha angleze.

Këto lidhje përdoren zakonisht në fund të fletës për të treguar burimin e të dhënave që janë përdorur në tekstin e faqes. Me fjalë tjera e dokumentojnë përmbajtjen sikurse lidhjet e jashtme të cilat e dokumentojnë me faqe nga interneti.


Metoda për citime Redakto

 • <ref>teksti i cituar</ref>
 • <ref name="id">teksti i cituar</ref>
  Ky lloj i thonjëzave përdoret për të futur id (radhitur citimin).
 • <ref name="id"/>
  Në rast se teksti i cituar duhet përmendur më shumë se njëherë ë një faqe, mund të bëhet e këtë formë
 • <references/>
  Krijimi i seksionit me qëllim të paraqitjes së përmbajtjes së të gjitha citimeve <ref>, kudo që janë bërë në faqe.

Shembuj Redakto

<ref name=Perry>Perry's Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984.</ref>
<ref name=Perry/>
<ref name=Perry/>
<ref>Excel For Dummies, First Edition, Hungry Minds, Inc., 1980.</ref>


(1-ra) [1] text word referenced to Perry's Handbook
(2-ta) [1] text word referenced to Perry's Handbook
(3-ta) [1] text word referenced to Perry's Handbook
Vetëm teksti i [2] do të citohet si i "Excel book"-it.

Paraqitja në seksion:

== Burim i të dhënave==<br />
<div class="references-small">
<references />
</div>

Rezulltati i këaj faqe duhet të jetë si më poshtë:

Burim i të dhënave Redakto

 1. ^ a b c Perry's Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984.
 2. ^ Excel For Dummies, First Edition, Hungry Minds, Inc., 1980.Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin