Kjo faqe jep shpjegime se si të krijohet dhe të përdoret lista e faqeve të cilat për përdoruesin janë të interesit të veçantë.

Secili që posedon një konto mund të zgjedhë nëse dëshiron, faqe të ndryshme të cilat mund të i mbikëqyrë me funksionin "Lista mbikëqyrëse". Në projektin Media Wiki nuk janë të lejuara faqet "e veta".

Qeverisja e faqeve që janë nën mbikqyeje Redakto

(en) Watchlist kjo është lista juaj e faqeve që dëshironi të mbikëqyrëni.

Efektet e funksiot Redakto

  • Lista mbikëqyrëse

Në faqe që pasqyrojnë ndryshimet Redakto

Në faqet me funksionet Ndryshime së fundmi, N.f përparuar, dhe Ndryshimet fqinjes, faqet e futura në listën mbikëqyrëse do të dallohen nga të tjerat me tekst të trashë.


Shiko : (en) user style


Shiko dhe këtu Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin