Fig. Pamje e zakonshme - Pamja e zakonshme e faqeve të Wikipedia-së, me shigjet tregohet nyja për parapëlqimet e juaja
Këtë mund ta bëni vetëm nëse keni hapur një llogari
Fig. Parapëlqimet - Pamja pasi që të keni shtypur "parapëlqimet"
Këtu do të gjeni një lloj kartoteke me disa dhëmbëzorë të etikteuarë
Fig. Dhëmbëzorët - Pamja e dhëmbëzorëve të kartotekës
Përmbajtja
Më poshtë do të përpiqemi të ju japim udhëzime mbi përdorimin e kësaj karoteke vendosjen individuale për disa funksione që ju lehtësojnë punën gjatë redaktimit, leximit dhe mirëmbajtjes së Enciklopedisë.

Për përdoruesinRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të adresës elektronike dhe fjalëkalimit. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 1 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Përdoruesi

Përmbajtja:

1. Është kjo fusha në të cilën ju mund të fusni adresën e postës elektronike. Kjo do të ju mundësonte një komunikim individual me përdoruesit tjerë. Si do që të jetë kjo mbetet nën zgjedhjen e juaj nëse vendoni të paraqitni E-mail-in ju e keni këtë mundësi këtu.
2. Fusha "Nënshkrimi" ju mundëson aktivizimin e një funksioni për të nënshkruar me një fjalë të ndryshme nga nofka që keni paraqitur në fillim. Kështu p,sh. Filoni mund të nënshkruaj si "Filon Filoni"
3. Nëse nuk e keni ndërmend të ndryshoni nënshkrimin e harkoni këtë fushë-kuti
4. Zakonisht nuk ndryshohet por është mirë të përdoret në projektet simotra në versionet tjera
5. Sipas dëshirës dhe adresa e dhënë nga ju mund të vërtetohet se funksionon
6. Në këto fushë është i mundshëm ndryshimi i "fjalëkalimit". Për këtë filloni duke futur fjalëkalimin që përdorni
7. Fusni një fjalëkalim të ri
8. Përsëriti veprimin nëse keni vendosë të bëni ndryshimin e fjalëkalimit
9. Harkoni nëse dëshironi që shfletuesi juaj të mbajë të regjistruar fjalëkalimin
10. Për të regjistruar ndryshimet e bëra shtypni kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet".
11. Shtypeni këtu nëse nuk vendosni për të ndryshuar parapëqimet
lexoni shënimin me të cilën ju informoheni si të jenë të dukshme/aktive ndryshimet në shfletuesin që jeni duke përdorur

Për pamjen globale të projektitRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të pamjes globale d.m.th kallëpit/etiketës së Wikipedia-s. Ngjyrat dhe format e paraqitura pas hyrjes mund të ndryshohen. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 2 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Pamja

Përmbajtja:

1. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
2. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
3. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
d.

Për formula matematikoreRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të pamjes formulave matematikore të cilat nga program operues shëndrohen në figura. Këto metoda dhe lloje mund të i zgjidhni individualisht për ju. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 3 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Formula

Përmbajtja:

1. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
2. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
3. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
d.

Parapëlqimet për figuraRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së madhësisë, kualitetit dhe vetive tjera të figurave standarde. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 4 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Figura

Përmbajtja

1.
2.
3. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
4. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
5. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni

Për datën dhe orënRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së datës dhe orës. Këtu mund të sinkronizoni/përputhni datën dhe orën e Wikipedia-s me atë të kompjuterit që përdorni. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 5 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Data dhe Ora

Përmbajtja

1.
1a.
1b.
1c.
2.
2a.
2b.
2c.
3. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
4. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
5. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni

Për funksionet gjatë redaktimitRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së faqeve gjatë redaktimit. Është kjo pjesë e rëndësishme me të cilen ju e përshtatni si të themi vendin e punës, Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 6 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Redaktimi

Përmbajtja:

1.
2.
3. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
4. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
5. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
ç.
d.
dh.
e.
ë.
f.
g.
gj.
i.
j.

Për pamjen e historikut, ndryshimeveRedakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së faqeve që kanë funksionin e historikut të tyre dhe paraqesin ndryshimet e bëra në to. Me këtë funksion ju mund të vendosni sa veprime të tilla të ju paraqiten juve përderisa ju i shiqoni ato. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 7 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Ndryshime së fundi

Përmbajtja:

1.
2. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
3. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
4. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.

Për organizimin e faqeve të mbikëqyeraRedakto

 
Fig. 8 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Lista mbikqyrëse

Përmbajtja:

1.
2.
3.
4. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
5. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
6. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.

Për organizimin dhe pamjen e gjurmimit-kërkimitRedakto

 
Fig. 9 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Kërkimi

Përmbajtja:

1.
2.
3.
4.
5. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
6. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
7. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
ç.
d.
dh.
e.
ë.
f.
g.
gj.
i.
j.
k.
l.
ll.
m.

Për të ndryshme, etj.Redakto

 
Fig. 10 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Të ndryshme

Përmbajtja:

1.
2.
3.
4. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
5. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
6. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
ç.
d.
dh.