Fig. Pamje e zakonshme - Pamja e zakonshme e faqeve të Wikipedia-së, me shigjet tregohet nyja për parapëlqimet e juaja
Këtë mund ta bëni vetëm nëse keni hapur një llogari
Fig. Parapëlqimet - Pamja pasi që të keni shtypur "parapëlqimet"
Këtu do të gjeni një lloj kartoteke me disa dhëmbëzorë të etikteuarë
Fig. Dhëmbëzorët - Pamja e dhëmbëzorëve të kartotekës
Përmbajtja
Më poshtë do të përpiqemi të ju japim udhëzime mbi përdorimin e kësaj karoteke vendosjen individuale për disa funksione që ju lehtësojnë punën gjatë redaktimit, leximit dhe mirëmbajtjes së Enciklopedisë.

Për përdoruesin

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të adresës elektronike dhe fjalëkalimit. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 1 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Përdoruesi

Përmbajtja:

1. Është kjo fusha në të cilën ju mund të fusni adresën e postës elektronike. Kjo do të ju mundësonte një komunikim individual me përdoruesit tjerë. Si do që të jetë kjo mbetet nën zgjedhjen e juaj nëse vendoni të paraqitni E-mail-in ju e keni këtë mundësi këtu.
2. Fusha "Nënshkrimi" ju mundëson aktivizimin e një funksioni për të nënshkruar me një fjalë të ndryshme nga nofka që keni paraqitur në fillim. Kështu p,sh. Filoni mund të nënshkruaj si "Filon Filoni"
3. Nëse nuk e keni ndërmend të ndryshoni nënshkrimin e harkoni këtë fushë-kuti
4. Zakonisht nuk ndryshohet por është mirë të përdoret në projektet simotra në versionet tjera
5. Sipas dëshirës dhe adresa e dhënë nga ju mund të vërtetohet se funksionon
6. Në këto fushë është i mundshëm ndryshimi i "fjalëkalimit". Për këtë filloni duke futur fjalëkalimin që përdorni
7. Fusni një fjalëkalim të ri
8. Përsëriti veprimin nëse keni vendosë të bëni ndryshimin e fjalëkalimit
9. Harkoni nëse dëshironi që shfletuesi juaj të mbajë të regjistruar fjalëkalimin
10. Për të regjistruar ndryshimet e bëra shtypni kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet".
11. Shtypeni këtu nëse nuk vendosni për të ndryshuar parapëqimet
lexoni shënimin me të cilën ju informoheni si të jenë të dukshme/aktive ndryshimet në shfletuesin që jeni duke përdorur

Për pamjen globale të projektit

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të pamjes globale d.m.th kallëpit/etiketës së Wikipedia-s. Ngjyrat dhe format e paraqitura pas hyrjes mund të ndryshohen. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 2 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Pamja

Përmbajtja:

1. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
2. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
3. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
d.

Për formula matematikore

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të pamjes formulave matematikore të cilat nga program operues shëndrohen në figura. Këto metoda dhe lloje mund të i zgjidhni individualisht për ju. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 3 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Formula

Përmbajtja:

1. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
2. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
3. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
d.

Parapëlqimet për figura

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së madhësisë, kualitetit dhe vetive tjera të figurave standarde. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 4 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Figura

Përmbajtja

1.
2.
3. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
4. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
5. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni

Për datën dhe orën

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së datës dhe orës. Këtu mund të sinkronizoni/përputhni datën dhe orën e Wikipedia-s me atë të kompjuterit që përdorni. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 5 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Data dhe Ora

Përmbajtja

1.
1a.
1b.
1c.
2.
2a.
2b.
2c.
3. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
4. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
5. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni

Për funksionet gjatë redaktimit

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së faqeve gjatë redaktimit. Është kjo pjesë e rëndësishme me të cilen ju e përshtatni si të themi vendin e punës, Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 6 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Redaktimi

Përmbajtja:

1.
2.
3. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
4. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
5. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
ç.
d.
dh.
e.
ë.
f.
g.
gj.
i.
j.

Për pamjen e historikut, ndryshimeve

Redakto

Në këtë faqe gjeni mundësin e ndryshimit të paraqitjes së faqeve që kanë funksionin e historikut të tyre dhe paraqesin ndryshimet e bëra në to. Me këtë funksion ju mund të vendosni sa veprime të tilla të ju paraqiten juve përderisa ju i shiqoni ato. Të gjitha ndryshmet janë të dukshme nëse zbrazni hambarin e shfletuesit. Kjo bëhet duke kombinuar shtypjen e disa pullave, për: Mozilla/Safari/Konqueror shtypni Ctrl+Shift+Reload (ose ctrl+shift+r), për IE Ctrl+f5, Opera: F5.

 
Fig. 7 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Ndryshime së fundi

Përmbajtja:

1.
2. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
3. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
4. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.

Për organizimin e faqeve të mbikëqyera

Redakto
 
Fig. 8 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Lista mbikqyrëse

Përmbajtja:

1.
2.
3.
4. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
5. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
6. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.

Për organizimin dhe pamjen e gjurmimit-kërkimit

Redakto
 
Fig. 9 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Kërkimi

Përmbajtja:

1.
2.
3.
4.
5. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
6. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
7. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
ç.
d.
dh.
e.
ë.
f.
g.
gj.
i.
j.
k.
l.
ll.
m.

Për të ndryshme, etj.

Redakto
 
Fig. 10 - Pamja pasi që të keni shtypur dhëmbëzorin Të ndryshme

Përmbajtja:

1.
2.
3.
4. Shtype kutin e etiketuar "Ruaj parapëlqimet" ose
5. Shtype kutin e etiketuar "Rikthe parapëqimet" për të mos kryer ndryshime
6. Shënimi për dukshmërinë/aktivizimin e ndryshimeve të bëra në shfletuesin që përdorni
a.
b.
c.
ç.
d.
dh.