Kërko nëpër fusha (zëvendëso X me fjalën që kërkon)

 1. ns1 hapësirën e diskutimeve Artikull
 2. ns2 hapësirën e fletave Përdoruesi
 3. ns3 hapësirën e diskutimeve Përdoruesi
 4. ns4 hapësirën e fletave Wikipedia
 5. ns5 hapësirën e diskutimeve Wikipedia
 6. ns6 hapësirën e fletave Figura
 7. ns7 hapësirën e diskutimeve Figura
 8. ns8 në hapësirën e fletave MediaWiki
 9. ns9 hapësirën e diskutimeve MediaWiki
 10. ns10 hapësirën e fletave Stampa
 11. ns11 hapësirën e diskutimeve Stampa
 12. ns12 hapësirën e fletave Ndihmë
 13. ns13 hapësirën e diskutimeve Ndihmë
 14. ns14 hapësirën e fletave Portal
 15. ns15 hapësirën e diskutimeve Portal

Udhëzime për kërkim në MediaWiki Redakto

 

Kjo fletë shpjegonë pullën kërko për fushën ku duhet futur fjala që dy këto gjenden në çdo fletë. Po ashtu kjo fletë jepë dhe disa shpjegime për rregullimin e metodave për kërkim, të cilat spjegime gjenden në seksionin (en) This page explains the search button for the search box which appears on every page, preferences.

Lista e të gjitha faqeve Redakto

Ju lutemi keni kujdes që a-z pasonë pas A-Z

Për hapësira tjera shiko (en)m:Help:Namespace.

Pulla Shko Redakto

Shiko dhe Pulla Shko

Fusha e kërkimit Redakto

Duke shtypur pullën [Enter] përerisa fusha e kërkimit është aktive do të arrihet i njëjti qëllim sikur të shtypni me tregues pullën [Shko] në emkranë. Së paku këtë efekt e kemi vërejtur me Internet Explorer (versioni 6), Mozilla (versioni 1.6 së fundi).

Udhëzime Redakto

Fjalët e shkurta përdorni sa më pak Redakto

Këto janë rastet tipike për një kërkim të pasukseshëm. Nëse kërkon fjalët dhe urdhëresat (siç janë: "the", "one", "your", "more", "right", "while", "when", "who", "which", "such", "every", "about", "onto"), kërkimi nuk do të jep rezulltate. Kërkimi i Fjalëve që përdorën në gjysmën e më tepër të fletave nuk sjellin rezulltate. Në këto raste provo që të heqësh këto fjalë dhe fillo të kërkosh pa këto.

Shiko (en) Fjalët urdhëresa për të cilat nuk është i mundëshëm kërkimi për fjalët e filtruara nga baza e bankës.


Shiko Fjalët e shkurta në kërkues për procedurat që i bëjnë të mundëshme MySQL-it që të tregoj fjalët e shkurta me katër germa.


Kërkimi për rastet-insensitive Redakto

Kërkimi për "fortran", "Fortran" dhe "FORTRAN" jep të njëjtin rezulltat.

Fjalët me simbole të veqanta Redakto

Frazat e fjalive Redakto

Nuk ka ndonjë metodë që e bënë të mundëshem kërkimin e frazave të fjalës. Rastet që i njihni duke i futu në thonjëza nuk kanë ndonjë efekt këtu pasi që sitemi do të jep rezulltatet për të gjita pjesët e frazës. P.sh.: "Puna mbarë" do të jepë të gjitha rezulltatet për "Puna" dhe "mbarë"

Metodat e kërkimit Redakto

Këkimi sipas hapësirave Redakto

Kërkimi i fjalëve bëhet vetëm në (en) hapësirën të cilen e keni parazgjedhur në (en) parapëlqimet personale. Për të kërkuar në hapësirat tjera ju nevojitet që të zgjidhni ato në kutitë zgjedhëse tek "Kërko në hapësira".


Kërkimi në hapësirën Figura d.mth kërkimi në fletën e figurës. Për të kërkuar titullin, shfrytëzo (en) Special:Imagelist.


Adresa URL është:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Search?ns0=1&ns1=1&ns2=1&ns3=1&ns4=1&ns5=1&ns6=1&ns7=1&ns8=1&ns9=1&ns10=1&ns11=1&ns12=1&ns13=1&ns14=1&ns15=1&fulltext=Search&search=qqq

ku me "qqq" është shembull për termen dhe hapësira është caktuar për kërkim.

P.sh

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Search?ns10=1&ns11=1&fulltext=Search&search=test

kërkon në hapësirat Stampa dhe Stama diskutimi për "test", dhe

http://meta.wikimedia.org/wiki/Special:Search?ns6=1&fulltext=Search&search=jpg

kërkon fletën me përshkrimin e figurës për "jpg".

Për të kërkuar fletat Ndihmë, përdore http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&ns12=1&&fulltext=Search&search=x dhe zëvedëso x në adresën URL me termin. Zëvendësimi në kutinë kërkuese nuk e ka të njëjtin efekt: në këtë rast kërkimi është para-përcaktuar për cilën hapësirë në paraëlqime.


Kërkimi i gjuhëve Redakto

Shiko veglat plotësuese në MediaZilla:1837.

Paraqitja e Ri-drejtimeve Redakto

Sipas dëshirës paraqitja në listën e rezulltateve të fletave me emer të dryhëm por me një kuptim që bëhet me #redirect pra të ri-drejtuara mund të zgjidhet në kutin kërkuese "Lista e ridrejtimeve" në kutin "Kërko në hapësira"

Fjala e gjetur në tekste Redakto

Gjatë krkimit makina hasë në fjalët në mes të tekstit dhe e paraqet në listë fletën në të cilën gjendet ajo fjalë. Paraqitja e kësaj fjale në këto raste bëhet me ngjyrë të kuqe. Po ashtu edhe ër këtë mund të rregulloni numrin e këtyre rezulltateve të paraqitura. Kjo bëhet përderi sa i vendosni (en) parapëlqimet personale.


Google Redakto

Adresa URL

Shembuj Redakto

Punojnë:

http://www.google.com/search?q=%22michael+jackson%22

http://www.google.com/search?q=%22michael%20jackson%22

Kërkimi vetë për termin e parë:

http://www.google.com/search?q=%22michael jackson%22

Kërkimi për dy terma por jo edhe për frazën:

http://www.google.com/search?q=michael+jackson

http://www.google.com/search?q=michael%20jackson

Kërkimi për fraën termat e të cilës lidhen me nënvizë:

http://www.google.com/search?q=michael_jackson


Wikimedia-Kërkimi Redakto

Metodat për Administrator Redakto

nga includes/DefaultSettings.php, duhet të shikoni për emrat e hapësirave në taelenm e juaj sepse ato janë të numëruara ...

$wgNamespacesToBeSearchedDefault = array( -1 => 0, 0 => 1, 1 => 0,
 2 => 0, 3 => 0, 4 => 0, 5 => 0, 6 => 0, 7 => 0, 8 => 0, 9 => 1, 10 => 0, 11 => 1 );

Ku supozoet që -1 is është zgjedhja boshe.. dhe 0 hapësira kryesore.. dhe 0 është off dhe 1 është on.

Shiko dhe Redakto


Doracaku Ndihmë - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë artikull që i takonë hapsirës Ndihmë në hapsirën e tjera Wikipedia zhvendoseni atë në në hapsirën Ndihmë.
'Për lexuesit : [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) User style
Për redaktorët | Faqja e re · Ndihmë:Emri i faqes · Lidhja · Lidhja wiki · Lidhja ndërwiki · Ndihmë:Nën shënimi · Teksti wiki · Lista · HTML dhe Wiki Figura dhe skeda · Seksioni · Stampa
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca | Doracak për Fillestarët
redaktoni kutin