Matrica është një trajtë e formulave në matematikë e cila ka disa elemente dhe varrësisht nga elemente e saja mund të merr disa forma si drejtëkëndore, katrore etj.

Në përgjithësi matricat emërtohen sipas shkronjave të mëdha A, B, C, ..., M, N, ... dhe shkurt paraqiten në trajtën [ik]m,n.

Matrice drejtëkëndore quhet bashkësia prej mn numrave ik (i=1,2, ..., m; k=1, 2, ..., n) të rradhitura në një tabelë të formës drejtëkëndore e cila përmban m rreshta dhe n shtylla.[1]

Matricat për herë të parë janë futur në përdorim nga Xhejms Josef Silvester në vitin 1850.

Mbledhja dhe ShumzimiRedakto

MbledhjaRedakto

Shuma e dy  -matricave gjindet, duke mbledhur dy komponentet me koeficient e njëjtë, kjo tregon se mbledhja e matricave është e definuar vetëm për ato që kanë numër të barabartë të rendeve dhe kolonave respektivisht. shkurtimisht dhe në formë matematikore shkruhet kështu

 
Shembull konkret
 

Prodhimi SkalarRedakto

Një matricë shumëzohet me një Skalar , nëse të gjithë anëtarët e matricës shumëzohen me skalarin :

 
Shembull konkret
 

Prodhimi i dy matricaveRedakto

Prodhimi i dy matricave është pak më i komplikuar se sa mbledhja dhe shumëzimi i matricës me skalar. Dy matrica   dhe   shumëzohen, duke prodhuar rendin e parë të matricës se parë me kolonën e parë të matricës së dytë për t'u fituar anëtari i parë.

    dhe   
Shembull konkret
 

Prodhimi i dy matricave eshte cdohere asociativ:

 

Vlen gjithashtu ligji i shperndarjes:

 

Por te prodhimi i dy matricave nuk vlen ligji i nderrimit

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Ismet Dehiri : Matematika I dhe II. Prishtinë, 1979

Shiko dhe këtëRedakto