Numri

Numri është koncept themelor i matematikës, përdoret për numërim dhe matje. Simboli për shënimin e numrit quhet shifër. Përveç përdorimit të tyre në numër ik seee shpesh në etiketa , për bileta, si dhe për kode. Në matematikë, përkufizimi i numrit është zgjëruar gjatë viteve kështu kemi numra të tillë si zero, numra pozitiv, numra negativ etj.

Klasifikimi i numrave

Redakto

Tipe të ndryshme numrash mund të klasifikohen në mënyra të ndryshme sipas bashkësive numerike apo sipas sistemeve numerike.

Një numër është një objekt matematikor që përdoret për të numëruar, matur dhe etiketuar. Shembujt origjinal janë numrat natyrorë 1, 2, 3, 4, e kështu me radhë. Numrat mund të përfaqësohen në gjuhë me fjalët numerike. Më universalisht, numrat individualë mund të përfaqësohen nga simbolet, të quajtura numra; për shembull, "5" është një numër që përfaqëson numrin pesë. Meqenëse vetëm një numër relativisht i vogël i simboleve mund të memorizohet, numrat bazë zakonisht organizohen në një sistem numerik, i cili është një mënyrë e organizuar për të përfaqësuar çdo numër. Sistemi më i zakonshëm i numrave është sistemi numëror hindu – arab, i cili lejon përfaqësimin e çdo numri duke përdorur një kombinim të dhjetë simboleve themelore numerike, të quajtura shifra. Përveç përdorimit të tyre në numërimin dhe matjen, numrat përdoren shpesh për etiketat ( si me numrat e telefonit), për porositjen (si me numrat serial), dhe për kodet.

Në matematikë, nocioni i një numri është zgjeruar gjatë shekujve duke përfshirë - numrat negativë, numrat racionalë, numrat realë dhe numrat kompleksë. Llogaritjet me numra bëhen me operacione aritmetike, më e njohur është mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi, dhe eksponentimi. Studimi ose përdorimi i tyre quhet aritmetikë, një term i cili gjithashtu mund t'i referohet teorisë së numrave, studimit të vetive të numrave.

shkodra e bukur

Sistemet numerike
Numrat natyral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., n
Numrat e plotë n, ..., −5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., n
Numrat e plotë pozitiv 1, 2, 3, 4, 5, ..., n
Numrat racional :  ku a dhe b janë numra të plotë dhe b e ndryshme nga 0
Numrat real Limiti i një vargu konvergjent të numrave racional
Numrat kompleks a + bi ku a dhe b janë numra real dhe i është rrënja katrore e −1

po eshte shum e vertet qe free fire eshte nje loj koti

Lidhje të jashtme

Redakto
  WikiFjalori: Numri – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë