Përcaktori

Përcaktori mund të jetë i shprehur me emër, mbiemër, përemër, numëror, ndajfolje ose formë të pashtjelluar të foljes (pjesore ose paskajore).Percaktori eshte gjymetyre e dyte e fjalise.Ai sakteson,sqaron a percakton berthamen e nje grupi emeror.Nga menyra si lidhen me gjymtyren qe percaktojne ,percaktoret jane disa llojesh:

1-Përcaktorë me

përshtatje  
2-Përcaktorë me drejtim

3- Përcaktorë me bashkim

Përcaktori me përshtatje

Redakto

Sakteson a percakton cilesine e emrit berthame .Ky lloj percaktori quhet me pershtatje ,sepse pershtatet me emrin qe percaktin ne numer gjini dhe rase.Shprehet me mbiemër, me përemër dhe me numërorë : tre, tri, të dy, të tre etj.

Treni linte pas fshatra të vegjel.

Nga

Përcaktoret me bashkim

Redakto

Shprehet me përemra të palakueshëm, me numëror, me forma foljore të pashtjelluara dhe me ndajfolje. Peremrat e palakueshem (peremrat pyetes: c dhe cfare) Ç’punë të doli në qytet ? Sa ëndrra të bukura kishte thurur Stavri. Asnjë njëri (ora)nuk dukej bregut të detit. Atje do të gjenin ndonjë punë. Ishin përhapur kaq fjalë, saqë nuk i besonte askush. Lajmi tronditit mbarë opinionin publik. Aty pranë rrinin në këmbë nja dy pleq të veshur mirë. Ju kujtohen ato dy vajzat që rrinin gjithnjë bashkë ? Këtu e kishte çuar dëshira për të studiuar. Nuk gjente shteg për të shpëtuar!Këto janë llojet e përcaktorëve me drejtim.

Referimet

Redakto