Hape menynë kryesore
Sistemi koordinativ

Sipërfaqe cilindrike quhet bashkësia e të gjitha pikave në hapësirë të cilat janë njëlloj të larguara nga një drejtëzë e fiksuar e cila quhet bosht i sipërfaqes cilindrike. Largësia e ç'do pike nga boshti quhet rreze e sipërfaqes cilindrike.

Cilindër quhet ajo pjesë e sipërfaqes cilindrike e cila ndodhet ndërmjet dy rrafsheve paralele. Cilindri quhet i drejtë nëse rrafshet prerëse janë normale me boshtin përndryshe quhet i pjerrët. Largësia mes dy rrafsheve prerëse quhet lartësi e cilindrit.

Vëllimi i CilindritRedakto

Vëllimi i cilindrit të drejtë njësohet duke e shumëzuar syprinën e bazës së cilindrit e cila është rreth me lartësin e tij:

 

Pasi syprina e rrethit është S = π   ) pra në formulën më lartë në vendë të B-së zëvendësojmë π·  dhe fitojm për vëllimin e cilindrit:

  π  · 

Perimetri i bazes se cilindrit eshte 8πcm.vëllimi i cilindrit është 80 πcm.gjeni lartësinë e cilindrit.

Burimi i të dhënaveRedakto

perimetri i bazes se cilindrit eshte 8πcm.velimi i cilindrit eshte 80

πcm.gjeni lartesine e cilindrit.