Tek ekuacionet vlejnë dy vlera :

  • vlera aditive dhe
  • vlera multiplikative.

Vlera aditiveRedakto

Ekuacioni nuk e ndryshon zgjidhjen edhe nëse te dy aneve të tij ja shtojmë nga një numër apo shprehje matematikore të njejet.

Vlera asiciativeRedakto

Ekuacioni nuk e ndryshon zgjidhjen edhe nëse dy anët e tij i shumëzojmë ose i pjesëtojmë me një numër të ndryshëm nga zero (0).