Një nga të katër veprimet themelore të aritmetikës, me anë të të cilit gjejmë shumën e përbashkët të dy a më shumë numrave.Mbledhja e numrave mund te behet me numra te ndryshme si: numra nacional,inacional,dekad,natyror ... etj..