Një nga të katër veprimet themelore të aritmetikës, me anë të të cilit gjejmë shumën e përbashkët të dy a më shumë numrave. Mbledhja dhe zbritja. Prova e mbledhjes. Bëj mbledhjen e numrave.