Zbritja është një nga katër veprimet themelore të matematikës, me anë të të cilës nga një numër (i zbritshmi) heqim një numër tjetër (zbritësi) dhe gjejmë mbetjen.