Simbolet matematikore

Simbolet në matematikë shërbejne për krijimin e termeve (shprehjeve) matematikore dhe lidhjen e tyre në forma më komplekse. Me kalimin e kohës dhe sidomosë me zhvillimin e matematikes logjike fjalori i matematikes është pasuruar dhe pasurohet gjithnjë e më shumë me simbole të reja. Zakonishtë për simbolizimin e variableve të ndryshme, varsisht nga lëmia përdoren shkronjat e alfabetit latin dhe alfabetit të vjeter grekë.

Simbolet matematikore në gjuhë elektronike

Redakto
  • Java
  • C++
  • HTML

Simbolet matematikore në Wikipedia

Redakto

Kjo përmbledhje shërben për momentë për redaktuesit e artikujve matematikorë në Wikipedi që nuk kanë kohë për të gjurmuar më tepër në Wikipedia.

Lidhëse të termeve dhe simboleve matematikore

Redakto
Për Shkruhet në Wikipedia Në Matematikë shkruhet si
Trigonometri \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z  
Derivate \nabla \partial x dx \dot x \ddot y  
Bashkësitë \forall x \not\in \varnothing \subseteq A \cap \bigcap B \cup \bigcup \exists \{x,y\}
\times C
 
Logjikë p \land \bar{q} \to p\lor \lnot q  
Rrënjët \sqrt{2}\approx 1.4  
\sqrt[n]{x}  
Relacione \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \not\equiv \approx \ne \propto  
Gjeometri 45^\circ  
Kahje/drejtim \leftarrow \rightarrow \leftrightarrow

\longleftarrow \longrightarrow

\mapsto \longmapsto

\nearrow \searrow \swarrow \nwarrow

\uparrow \downarrow \updownarrow
 

 

 

 

 
\Leftarrow \Rightarrow \Leftrightarrow

\Longleftarrow \Longrightarrow \Longleftrightarrow

\Uparrow \Downarrow \Updownarrow
 

 

 
Speciale \oplus \otimes \pm \mp \hbar \wr \dagger \ddagger \star * \ldots \circ \cdot \times
\bullet \infty \vdash \models
 
 
Lidhësa tjera \mathcal {45abcdenpqstuvwx}  bba5

Fuqizimi, indekset dhe integralet

Redakto
Për Shkruhet në Wikipedia Në Matematikë shkruhet si
Fuqizimë a^2    
Indeksimë a_2    
I. të grupuarë a^{2+2}    
a_{i,j}    
II. të grupuarë x_2^3  
I. Derivate (mirë) x'    
Ia. Derivate (gabim HTML) x^\prime    
Ia. Derivate (gabim PNG) x\prime    
II. Derivate \dot{x}, \ddot{x}  
III. Derivate \hat a \bar b \vec c \widehat {d e f} \overline {g h i} \underline {j k l}  
Shuma \sum_{k=1}^N k^2  
Produkt \prod_{i=1}^N x_i  
Limit \lim_{n \to \infty}x_n  
I. Integral \int_{-N}^{N} e^x\, dx  
II. Integral \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy  

Thyesat, matricat, formula e gjata

Redakto
Për Shkruhet në Wikipedia Në Matematikë shkruhet si
I.Thyesat \frac{2}{4} or {2 \over 4}  
II.Thyesat \begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}  
Koeficienti binomialëËË {n \choose k}  
Matrica \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}  
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}  
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}  
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots &
0\end{bmatrix}
 
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}  
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}  
Funksonet me raste f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{cases}  
I.Ekuacione komplekse \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &
= & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}
 
II.Ekuacione komplekse
(tabela)
{|
|-
| <math>(n+1)</math><br><math>=(n+1)^2</math>
|-
| <math>=n^2 + 2n + 1</math>
|}

|-
|  
|  
|-
|
|  
|}

Simbolet shkronja dhe të ngjajshme

Redakto

Më shumë rrethë simboleve matematikore të greqishtës së vjeter shiko Numrat Grekë

Për shkronjat Shkruhet në Wikipedia Në Matematikë shkruhet si
I. Greke \alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega  
I. Latine x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C}  
II. Greke \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}  
II. Latine \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0  

Kllapat dhe llojet e tyre

Redakto
Për Shkruhet në Wikipedia Në Matematikë shkruhet si
Gabim ( \frac{1}{2} )  
Mirë \left ( \frac{1}{2} \right )  
Për kllapa të Shkruhet në Wikipedia Në Matematikë shkruhet si
vogla \left ( A \right )  
mesme \left [A \right]  
mëdha \left \{ A \right \}  
shigjetë \left \langle A \right \rangle  
vleres absolute A \right | and \left \| B \right \|  
kombinuara  
 
e hapura, përdoreni \left. dhe \right
nese nuk doni të mbyllni:
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X  

Tabela e derivateve

Redakto
Funksioni derivues Funksioni
Funksioni Funksioni i rregullt¹
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tabela e derivateve

Redakto
Ableitungsfunktion Funktion
Funktion Stammfunktion¹
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Për ndihmë më detalishtë gjeni në anglisht Ndihmë rreth formulava