Shkencat formale janë një grup shkencash të cilat merren me studimin dhe hulumtimin e sistemeve formale, siç janë logjika, matematika, statistika, shkenca teorike kompjuterike, inteligjenca artificiale, teoria e informacionit, teoria e lojërave, teoria e sistemeve, teoria e vendimeve dhe gjuhësia teorike . [1] Ndërsa shkencat natyrore dhe shkencat shoqërore kërkojnë të karakterizojnë sistemet fizike dhe sistemet shoqërore, përkatësisht, duke përdorur metoda empirike, shkencat formale janë mjete gjuhësore të cilat merren me karakterizimin e strukturave abstrakte të përshkruara nga sistemet simbolike. Shkencat formale ndihmojnë shkencat natyrore dhe shoqërore duke siguruar informacione rreth strukturave të cilat këto të fundit i përdorin për të përshkruar botën si dhe përfundimet përkatëse për to. [2] [3]

Shiko edhe

Redakto

Literatura

Redakto
 • Mario Bunge (1985). Philosophy of Science and Technology. Springer.
 • Mario Bunge (1998). Philosophy of Science. Rev. ed. of: Scientific research. Berlin, New York: Springer-Verlag, 1967.
 • C. West Churchman (1940). Elements of Logic and Formal Science, J.B. Lippincott Co., New York.
 • James Franklin (1994). The formal sciences discover the philosophers' stone. In: Studies in History and Philosophy of Science. Vol. 25, No. 4, pp. 513–533, 1994
 • Stephen Leacock (1906). Elements of Political Science. Houghton, Mifflin Co, 417 pp.
 • Karl R. Popper (2002) [1959]. The Logic of Scientific Discovery (në anglisht). New York, NY: Routledge Classics. ISBN 0-415-27844-9. OCLC 59377149.
 • Bernt P. Stigum (1990). Toward a Formal Science of Economics. MIT Press
 • Marcus Tomalin (2006), Linguistics and the Formal Sciences. Cambridge University Press
 • William L. Twining (1997). Law in Context: Enlarging a Discipline. 365 pp.

Referime

Redakto
 1. ^ American Mathematical Society. "MSC2010 database". mathscinet.ams.org (në anglisht). Marrë më 17 maj 2019.
 2. ^ Carnap, Rudolf (1938). "Logical Foundations of the Unity of Science". International Encyclopaedia of Unified Science (në anglisht). Vëll. I. Chicago: University of Chicago Press.
 3. ^ Bill, Thompson (2007), "2.4 Formal Science and Applied Mathematics", The Nature of Statistical Evidence, Lecture Notes in Statistics (në anglisht), vëll. 189 (bot. 1st), Springer, fq. 15