Fushat e Shkencës dhe Teknologjisë (anglisht: Fields of Science and Technology) është një klasifikim i detyrueshëm për statistikat e degëve të fushave shkencore dhe teknike, botuar nga OECD në vitin 2002. Ajo është krijuar nga nevoja për të shkëmbyer të dhëna për objektet kërkimore, rezultatet e kërkimit etj. Ajo u rishikua në vitin 2007 me emrin Fushat e Rishikuara të Shkencës dhe Teknologjisë . [1]

 1. Shkencat natyrore
  1. Matematika
  2. Shkencat kompjuterike dhe informatike
  3. Shkencat fizike
  4. Shkencat kimike
  5. Shkencat e tokës dhe Shkencat e Ambientit e Mjedisit
  6. Shkencat biologjike
  7. Shkencat e tjera natyrore
 2. Inxhinieria dhe Teknologjia
  1. Inxhinieri civile
  2. Inxhinieria elektroteknike, inxhinieria elektronike dhe inxhinieria e informacionit
  3. Inxhinieria mekanike
  4. Inxhinieri kimike
  5. Inxhinieri e materialeve
  6. Inxhinieri mjekësore
  7. Inxhinieri mjedisore
  8. Bioteknologjia mjedisore
  9. Bioteknologjia
  10. Nanoteknologjia
 3. Shkencat mjekësore dhe shëndetësore
  1. Mjekësia themelore
  2. Mjekësia klinike
  3. Shkencat shëndetësore
  4. Bioteknologjia shëndetësore
  5. Shkencat e tjera mjekësore
 4. Shkencat bujqësore
  1. Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi
  2. Shkenca e kafshëve dhe qumështit
  3. Shkenca veterinare
  4. Bioteknologjia bujqësore
  5. Shkenca të tjera bujqësore
 5. Shkencat shoqërore
  1. Psikologjia
  2. Ekonomia dhe biznesi
  3. Pedagogjia (Shkenca arsimore)
  4. Sociologjia
  5. Ligji
  6. Shkenca politike
  7. Gjeografia sociale dhe Gjeografia ekonomike
  8. Media dhe komunikimet
  9. Shkencat e tjera shoqërore
 6. Shkencat humane
  1. Historia dhe arkeologjia
  2. Gjuhët dhe letërsia
  3. Filozofia, etika dhe feja
  4. Artet ( artet, historia e arteve, artet interpretuese, muzika)
  5. Shkencat e tjera humane

Shih edhe

Redakto

Referimet

Redakto
 1. ^ www.oecd.org (PDF; 169 kB)