Shkenca Politike (Fjala Politikë rrjedh nga fjala Greke "Polis" që do të thotë Qytet/Shtet ose Bashkësi) është shkencë shoqërore e cila merret me Sistemin Politik të një vendi, Politikën e brëndëshme dhe të jashtme të një vendi, Demokracinë, Pushtetin, Konfliktet, Paqen, Rendin, Lirinë dhe të drejtat njerëzore etj.

Drejtimet Politike Redakto

Sipas përkufizimit territorial: Redakto

Sipas Temës që trajton: Redakto

etj.

Mendimtarët Klasikë te Politikës Redakto