Elektroteknika është degë e teknikës që studion prodhimin , bartjen dhe shpenzimin e rrymes elektrike. Fjala Elektroteknik rrjedh nga fjala Greke Elektro-Qelibar dhe Tekno-Mjeshteri . I pari qe e perdori fjalen Elektro eshte filozofi i njohur grek i quajtur 'Talesi'. Energjia elektrike ka qenë një subjekt me interes shkencor të paktën që nga fillim i shekullit të 17-të. Inxhinier elektrik i parë ishte ndoshta William Gilbert i cili projektoi versorium : një pajisje që zbuluon praninë e objekteve të ngarkuar statike . Ai ishte gjithashtu i pari për të nxjerrë një dallim të qartë në mes të magnetizmit dhe elektricitetit statik.

== Burimi i të dhenaveeeeeeee :PP

== Burimi i të dhenaveeeeeeee :bb