Teknika

mënyra ose metoda me të cilën kryhet një veprimtari

Teknika ( greqisht τεχνη [téchne]; aftësi, zanat ) është një proces ose aftësi për të prodhuar makina dhe produkte industriale, mekanike, artizanale dhe artistike me përdorimin praktik të shkencave natyrore. Termi grek nuk bën asnjë dallim midis nocioneve të sotme të artit dhe teknikës.

Motori i Watit me veprim të dyfishtë ishte njëri ndër momentet karakteristike të Revolucionit Tekniko-Teknologjik

Përmbledhje

Redakto

Në një kuptim më të gjerë, ai përfshin të gjitha llojet e krijimeve që janë rezultat i aktiviteteve njerëzore, duke përfshirë ndërtesat, makineritë, instalimet, pajisjet, armët, materialet, lëndët e para, etj, si dhe mënyrat e ndërtimit, prodhimit, përgatitjes ose përpunimit. Përfshihen gjithashtu metoda dhe lehtësira për gjueti, mbarështim, mbrojtje, kujdes dhe përpunim të produkteve me prejardhje shtazore dhe bimore, ose produktet e tyre natyrore për qëllime industriale ose ushqimore.

Më në fund, termi teknikë përfshin të gjitha aktivitetet intelektuale, njohuritë dhe procedurat e nevojshme për metodat e mësipërme të ndërtimit, prodhimit, përgatitjes dhe përpunimit, si dhe burimet dhe njohuritë në fushën e organizimit, planifikimit dhe menaxhimit të prodhimit, ose administratës mbështetëse, si dhe të gjitha llojet e burimeve dhe njohurive për të gjitha format e komunikimit, dhe mbledhjen, përzgjedhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhēnave përkatëse.

Shih edhe

Redakto