Metalurgjia është dega kryesore e industrisë së rëndë që merret me përfitimin e metaleve nga xeheroret ose nga lëndë të tjera metalmbajtëse si dhe për ti bere të përshtatshme për qëllime të ndryshme përdorimi. Në varësi nga mënyra e përfitimit të metaleve, metalurgjia ndahet në pirometalurgji dhe elektrometalurgji, në varësi nga metalet që perftohen ndahet në metalurgji e zeze ose siderurgji (e hekurit, kromit, manganit) dhe në metalurgji e metaleve me ngjyra (ku përfshihen gjithë metalet e tjera).Metalurgjia ka qene njohur qe ne lashtesi ne trevat shqiptare.Te permendur si minatore e metalurge kane qene sidomos pirustet te cilet shkrinin bakrin,prodhonin bronz etj.Me gjithe pasurite xeherore te vendit dhe traditat Metalurgjia nuk u zhvillua si industri e madhe.

BurimeRedakto

Fjalor enciklopedik shqiptar Botim i vitit 1985