Udhëzuesi i stampës[shiko] [redakto] [historiku] [rifresko]
Citation Style 1 templates
{{Cite arXiv}}arXiv preprints
{{Cite AV media}}audio and visual media
{{Cite AV media notes}}AV media liner notes
{{Cite bioRxiv}}bioRxiv preprints
{{Cite book}}books and chapters
{{Cite citeseerx}}CiteSeerX papers
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or TV episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}academic journals
{{Cite magazine}}magazines, periodicals
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}podcasts
{{Cite press release}}press releases
{{Cite report}}reports
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite ssrn}}SSRN papers
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources not covered by the above
See alsoSpecific-source templates
Wrapper templates

Kjo stampë Citation Style 1 përdoret për të krijuar citime për academic and scientific papers published in bona fide journals.Për artikuj në revista dhe gazeta, përdorni {{cite magazine}}. Për punime akademike dhe shkencore që nuk janë botuar në revista me mirëbesim, ju lutemi përdorni një nga modelet e renditura në këtë faqe në kutinë "Modelin e stilit të citimit 1" Nëse keni një digital object identifier (DOI) për referencën e ditarit që dëshironi të shtoni, Wikipedia ka një bot citimi që do të lexojë atë BDI dhe do ta zgjerojë atë në një referencë të plotë me emrin e autorit, emrin e ditarit, datën, vëllimi, numri, faqet, etj. Ju mund të shikoni udhëzime se si ta shtoni këtë vegël në preferencat tuaja në Wikipedia te User:Citation bot/use.

PërdorimiRedakto

Copy a blank version to use. Almost all parameter names are supported only in lower case (some initialisms, such as |isbn= have upper case aliases like |ISBN=, which are acceptable for use). Use the "|" (pipe) character between each parameter. Unused parameters may be deleted to avoid clutter in the edit window. Some samples on this documentation page may include the current date. If the date is not current, then purge the page.

Most commonly used parameters in horizontal format
Të citojë një revistë profesionale ose shkencore
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Vancouver system stili i autorit për një revistë shkencore
{{cite journal |vauthors= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= |access-date=}}
or
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= |access-date= |name-list-style=vanc}}
Të citoj një artikull të ditarit pa autor të kredituar
{{cite journal |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Për të cituar një artikull në internet që është arkivuar
{{cite journal |last= |first= |date= |title= |url= |url-status= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |archive-url= |archive-date= |access-date=}}
Të citosh një artikull të shkruar në një gjuhë të huaj
{{cite journal |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Të citosh dhe citosh një artikull të arkivuar, dy autorësh, në revistë në gjuhë të huaj, i ribotuar si PDF në një shërbim të grumbullimit të informacionit që kërkon një pajtim
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |access-date= |language= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |archive-url= |archive-date= |url-status= |via= |quote=}}

Full parameter set in horizontal format
{{cite journal |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |name-list-style= |date= |year= |orig-year= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |others= |title= |script-title= |trans-title= |url= |access-date= |url-access= |format= |department= |journal= |type= |series= |language= |edition= |location= |publisher= |publication-place= |publication-date= |volume= |issue= |page= |pages= |at= |no-pp= |arxiv= |asin= |bibcode= |bibcode-access= |biorxiv= |citeseerx= |doi= |doi-access= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |jstor-access= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |ol-access= |osti= |osti-access= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |url-status= |via= |lay-url= |lay-source= |lay-date= |quote= |postscript= |ref=}}
Most commonly used parameters in vertical format
Të citojë një revistë profesionale ose shkencore
{{cite journal
| last1   = 
| first1   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| access-date = 
}}
Vancouver system stili i autorit për një revistë shkencore
{{cite journal
| vauthors  = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid    = 
| access-date = 
}}

or

{{cite journal
| last1   = 
| first1   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid    = 
| access-date = 
| name-list-style = vanc
}}
Të citoj një artikull të ditarit pa autor të kredituar
{{cite journal
| author   = <!--Staff writer(s); no by-line.-->
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| access-date = 
}}
Për të cituar një artikull në internet që është arkivuar
{{cite journal
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| url     = 
| url-status = 
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| archive-url = 
| archive-date= 
| access-date = 
}}
Të citojë një artikull të ditarit të shkruar në një gjuhë të huaj
{{cite journal
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| language  = 
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| access-date = 
}}
Të citosh dhe citosh një artikull të arkivuar, dy autorësh, në revistë në gjuhë të huaj, i ribotuar si PDF në një shërbim të grumbullimit të informacionit që kërkon një pajtim
{{cite journal
| last1    = 
| first1    = 
| last2    = 
| first2    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| url-status  = 
| format    = 
| language   = 
| journal   = 
| volume    = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
| via     = 
| url-access  = 
| quote    = 
}}

Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite journal
| last1         = 
| first1        = 
| author-link1     = 
| last2         = 
| first2        = 
| author-link2     = 
| last3         = 
| first3        = 
| author-link3     = 
| last4         = 
| first4        = 
| author-link4     = 
| last5         = 
| first5        = 
| author-link5     = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| name-list-style    = 
| date         = 
| year         = 
| orig-year       = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| display-editors    = 
| others        = 
| title         = 
| script-title     = 
| trans-title      = 
| url          = 
| url-status      = 
| format        = 
| url-access      = 
| department      = 
| journal        = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-place   = 
| publication-date   = 
| volume        = 
| issue         = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| no-pp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| biorxiv        = 
| citeseerx       = 
| doi          = 
| doi-broken-date    = 
| doi-access      = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| jstor-access     = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| ol-access       = 
| osti         = 
| osti-access      = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| archive-url      = 
| archive-date     = 
| access-date      = 
| via          = 
| registration     = 
| subscription     = 
| lay-url        = 
| lay-source      = 
| lay-date       = 
| quote         = 
| postscript      = 
| ref          = 
}}
 
 
 last1
 
 last1
 last2
 
 last2
 last3
 
 last3
 last4
 
 last4
 last5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 editor1-last
 editor2-last
 
 editor2-last
 editor3-last
 
 editor3-last
 editor4-last
 
 editor4-last
 editor5-last
 
 
 
 
 
 title or script-title
 archive-url
 url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 doi
 
 
 
 
 jstor
 
 
 
 
 ol
 
 osti
 
 
 
 
 
 
 url
 archive-url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column it is a prerequisite for the field to the left.

ShembujRedakto

Journal article
 • {{cite journal |last1=Overpeck |first1=J. T. |last2=Webb |first2=T. |last3=Prentice |first3=I. C. |date=January 1985 |title=Quantitative interpretation of fossil pollen spectra: Dissimilarity coefficients and the method of modern analogs |journal=Quaternary Research |volume=23 |pages=87–108 |bibcode=1985QuRes..23...87O |doi=10.1016/0033-5894(85)90074-2}}

Displays as:

 • Overpeck, J. T.; Webb, T.; Prentice, I. C. (janar 1985). "Quantitative interpretation of fossil pollen spectra: Dissimilarity coefficients and the method of modern analogs". Quaternary Research. 23: 87–108. Bibcode:1985QuRes..23...87O. doi:10.1016/0033-5894(85)90074-2. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Datë e përkthyer automatikisht (lidhja)
Vancouver style (common in biomedicine); see Stampa:Vcite for specific templates
 • {{cite journal |vauthors=Bannen R, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright S, Mitchell J |date=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–2343 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523}}

Displays as:

or

 • {{cite journal |last1=Bannen |first1=RM |last2=Suresh |first2=V |last3=Phillips |first3=GN Jr |last4=Wright |first4=SJ |last5=Mitchell |first5=JC |date=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–2343 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523 |name-list-style=vanc}}

Displays as:

Include URL link to article, pre-print, or abstract.
 • {{cite journal |last1=Aries |first1=Myriam B. C. |last2=Newsham |first2=Guy R. |name-list-style=amp |date=2008 |title=Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |url=http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |journal=Energy Policy |volume=36 |issue=6 |pages=1858–1866 |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |access-date=October 18, 2013}}

Displays as:

If the linked document is PDF, but the extension is not .pdf or .PDF, you may add the parameter |format=PDF, which displays " (PDF)" after the link.

Specify the DOI to provide a permanent link, and an URL where the article is free. For medical articles also give the PMID and PubMed Central (PMC) ID
the PMC value will link the free full-text repository and will link the title if the URL is not specified. |access-date= is not necessary when a permanent identifier is used.
 • {{cite journal |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |url=http://www.jci.org/articles/view/16567 |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592 |access-date=2012-11-17}}

Displays as:

Whereas if the URL had not been specified, then the title is linked to the PMC link, which is repeated:

 • {{cite journal |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the doi link is broken, then use of doi-broken-date unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "Category:Pages with DOIs inactive as of YYYY" (tracking category Category:Pages with inactive DOIs):

 • {{cite journal |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |doi-broken-date=2019-01-01 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the article is in a foreign language, and the original title is unknown, enclose the translated title in square brackets and use |title=. Otherwise use |title= for the foreign-language title and |trans-title= for the English-language title.
 • {{cite journal |last1=Huang |first1=Y. |last2=Lu |first2=J. |last3=Shen |first3=Y. |last4=Lu |first4=J. |name-list-style=amp |date=March 1999 |title=[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats] |journal=Wei Sheng Yan Jiu |language=zh |volume=28 |issue=2 |pages=115–116 |pmid=11938998}}

Displays as:

Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y. & Lu, J. (mars 1999). "[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats]". Wei Sheng Yan Jiu (në kinezisht). 28 (2): 115–116. PMID 11938998.{{cite journal}}: Mirëmbajtja CS1: Datë e përkthyer automatikisht (lidhja)
Example using other identifiers
 • {{cite journal |last=Merimovich |first=C. |date=2007 |title=A power function with a fixed finite gap everywhere |journal=Journal of Symbolic Logic |volume=72 |issue=2 |pages=361–417 |doi=10.2178/jsl/1185803615 |mr=2320282}}

Displays as:

ParametratRedakto

SintaksëRedakto

Stampa:Citation Style documentation/syntax

Stampa:Citation Style documentation/sep period

COinSRedakto

Stampa:Citation Style documentation/coins

Çfare ka te reRedakto

Stampa:Citation Style documentation/whats new

I amortizuarRedakto

Stampa:Citation Style documentation/deprecated

PërshkrimiRedakto

AutorëtRedakto

Stampa:Citation Style documentation/author

DataRedakto

Stampa:Citation Style documentation/date

RedaktorëtRedakto

Stampa:Citation Style documentation/editor

TitulliRedakto

Stampa:Citation Style documentation/title Stampa:Citation Style documentation/type Stampa:Citation Style documentation/language

URLRedakto

Stampa:Citation Style documentation/url

PeriodikeRedakto

Stampa:Citation Style documentation/journal

BotuesRedakto

Stampa:Citation Style documentation/publisher

Botim, seria, vëllimRedakto

Stampa:Citation Style documentation/edition Stampa:Citation Style documentation/series Stampa:Citation Style documentation/volume

Vendndodhjet në burimRedakto

Stampa:Citation Style documentation/pages

IdentifikuesitRedakto

Stampa:Citation Style documentation/id1 Stampa:Citation Style documentation/id2

Kërkohet abonim ose regjistrimRedakto

Stampa:Citation Style documentation/registration

PërmbledhjeRedakto

Stampa:Citation Style documentation/lay

CitojRedakto

Stampa:Citation Style documentation/quote

AnchorRedakto

Stampa:Citation Style documentation/ref

Shfaq opsionetRedakto

Stampa:Citation Style documentation/display

ShënimeRedakto

Megjithëse mund të duket e tepërt për të përfshirë ID të shumëfishta për artikuj, është e dobishme për shumë redaktorë që kanë qasje vetëm në një burim të caktuar. Nëse do të përfshihet vetëm një ID, duhet të përdoret DOI, pasi ky është standardi universal i preferuar nga botimet profesionale. Specifikimi i një lidhjeje si një DOI, PMID, etj është gjithmonë e preferueshme për ta përfshirë atë si një parametër URL, pasi e bën të qartë që lidhja është e saktë dhe e qëndrueshme, por jo domosdoshmërisht e hapur. |access-date= nuk është e nevojshme kur përdoret një identifikues i përhershëm.

TemplateDataRedakto

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Cite journal

Ky model formon një citim të një artikulli në një revistë ose ditar, duke përdorur informacionin e dhënë të burimit (p.sh. emrin e revistës, autorin, titullin, numrin, URL) dhe opsionet e ndryshme të formatimit.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Mbiemrilast author author1 authors last1

Mbiemri i autorit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'autori-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Linesuggested
Emrifirst first1

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'autori-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Linesuggested
Lidhja e autoritauthor-link authorlink

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për autorin; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Page nameoptional
Mbiemri 2last2 author2

Mbiemri i autorit të dytë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link2'.

Lineoptional
Emri 2first2

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të dytë; mos krjoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 2author-link2 author2-link authorlink2

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për autorin e dytë.

Page nameoptional
Mbiemri 3last3 author3

Mbiemri i autorit të tretë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link3'.

Lineoptional
Emri 3first3

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të tretë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 3author-link3 author3-link authorlink3

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e tretë.

Page nameoptional
Mbiemri 4last4 author4

Mbiemri i autorit të katërt; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link4'.

Lineoptional
Emri 4first4

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të katërt; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 4author-link4 author4-link authorlink4

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e katërt.

Page nameoptional
Mbiemri 5last5 author5

Mbiemri i autorit të pestë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link5'.

Lineoptional
Emri 5first5

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të pestë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 5author-link5 author5-link authorlink5

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e pestë.

Page nameoptional
Mbiemri 6last6 author6

Mbiemri i autorit të gjashtë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link6'.

Lineoptional
Emri 6first6

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të gjashtë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 6author-link6 author6-link authorlink6

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e gjashtë.

Page nameoptional
Mbiemri 7last7 author7

Mbiemri i autorit të shtatë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link7'.

Lineoptional
Emri 7first7

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të shtatë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 7author-link7 author7-link authorlink7

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e shtatë.

Page nameoptional
Mbiemri 8last8 author8

Mbiemri i autorit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link8'.

Lineoptional
Emri 8first8

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të tetë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 8author-link8 author8-link authorlink8

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për autorin e tetë.

Page nameoptional
Mbiemri 9last9 author9

Mbiemri i autorit të nëntë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link9'. Nëse përcaktohen nëntë autorë, atëherë vetëm tetë do të tregojnë dhe 'et al.' do të tregojë në vend të autorit të fundit.

Lineoptional
Emri 9first9

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të nëntë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e autorit 9author-link9 author9-link authorlink9

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e nëntë.

Page nameoptional
Mbiemri 10last10 author10

Mbiemri i autorit të dhjetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link9'. Nëse përcaktohen dhjetë autorë, atëherë vetëm tetë do të tregojnë dhe 'et al.' do të tregojë në vend të dy autorëve të fundit.

Lineoptional
Emri 10first10

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të dhjetë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Mbiemri 11last11 author11

Mbiemri i autorit të 11-të; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link9'. Nëse përcaktohen më shumë se nëntë autorë, atëherë vetëm tetë do të tregojnë dhe 'et al.' do të tregojë në vend të autorëve të mbetur.

Lineoptional
Emri 11first11

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të 11-të; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Shfaq autorëtdisplay-authors displayauthors

numri i autorëve për të shfaqur para 'et al.' përdoret;

Numberoptional
Maskë autoriauthor-mask

Zëvendëson emrin e autorit të parë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Autori i fundit ampersandlast-author-amp lastauthoramp

Kur vendoset në ndonjë vlerë, ndryshon ndarësin midis dy emrave të fundit të listës së autorit në 'hapësirë ampersand hapësirë'

Booleanoptional
Ndarës i autoritauthor-separator

Ndryshon ndarësin midis autorëve; parazgjedhjet në një pikëpresje dhe hapësirë; një hapësirë duhet të kodifikohet si &#32;

Default
;
Lineoptional
Ndarësi i emrit të autoritauthor-name-separator

Ndryshon ndarësin midis emrave të fundit dhe të parë; parazgjedhjet në presje dhe hapësirë; një hapësirë duhet të kodifikohet si &#32;

Default
,
Lineoptional
Autorë të stilit Vancouvervauthors

lista e emrave të autorëve të ndarë me presje në stilin Vancouver; mbyll emrat e autorëve të korporatave ose institucionale në kllapa të dyfishuara

Lineoptional
Data e burimitdate

Data e burimit; mos u lidhni. Siç është shënuar në botim

Datesuggested
Viti i botimityear

Viti i referimit të burimit; rekomandohet vetëm kur formati i parametrit të datës është YYYY-MM-DD dhe nevojitet një diskutues i CITEREF

Numberoptional
Viti origjinalorig-year origyear

Viti origjinal i botimit; ofrojnë specifikat

Numberoptional
Mbiemri i redaktoriteditor-last editor1-last

Mbiemri i redaktorit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar redaktorë shtesë; pseudonimi i 'editor1-last', 'editor'

Lineoptional
Emri i redaktoriteditor-first editor1-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm, ose inicialet e redaktorit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar redaktorë shtesë; pseudonimi i 'editor1-first'

Lineoptional
Lidhja e redaktoriteditor-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia në lidhje me redaktorin; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar redaktorë shtesë; pseudonimi i 'editor1-link'

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 2editor2-last editor2

Mbiemri i redaktorit të dytë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor2-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 2editor2-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të dytë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 2editor2-link editor2link editorlink2

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e dytë.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 3editor3-last editor3

Tai mbiemri i redaktorit të tretë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor3-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 3editor3-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm, ose inicialet e redaktuesit të tretë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 3editor3-link editor3link editorlink3

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e tretë.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 4editor4-last editor4

Mbiemri i redaktorit të katërt; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor4-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 4editor4-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të katërt; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 4editor4-link editor4link editorlink4

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e katërt.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 5editor5-last editor5

Mbiemri i redaktorit të pestë; mos e lidhni Wikipedia, përdorni 'editor5-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 5editor5-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të pestë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 5editor5-link editor5link editorlink5

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e pestë.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 6editor6-last editor6

Mbiemri i redaktorit të gjashtë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor6-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 6editor6-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të gjashtë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 6editor6-link editor6link editorlink6

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e gjashtë.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 7editor7-last editor7

Mbiemri i redaktorit të shtatë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor7-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 7editor7-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm, ose inicialet e redaktuesit të shtatë; don't wikilink.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 7editor7-link editor7link editorlink7

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e shtatë.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 8editor8-last editor8

Mbiemri i redaktorit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor8-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 8editor8-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm, ose inicialet e redaktuesit të tetë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 8editor8-link editor8link editorlink8

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e tetë.

Page nameoptional
Mbiemri i redaktorit 9editor9-last editor9

Mbiemri i redaktorit të nëntë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor9-link'.

Lineoptional
Emri i redaktorit 9editor9-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të nëntë; mos krijoni lidhje.

Lineoptional
Lidhja e redaktorit 9editor9-link editor9link editorlink9

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e nëntë.

Page nameoptional
Të tjerëtothers

Përdoret për të regjistruar kontribute të tjera në punë, të tilla si 'Ilustruar nga John Smith' ose 'Përkthyer nga John Smith'

Contentoptional
Titullititle

Titulli i artikullit; mund të lidhet me një artikull ekzistues të Wikipedia ose url mund të përdoret për të shtuar një lidhje të jashtme, por jo të dyja. Shfaq në thonjëza.

Contentrequired
Titulli i skenaritscript-title

Për tituj në gjuhë që nuk përdorin një alfabet me bazë latine (arabe, kineze, cirilike, greke, hebraike, japoneze, koreane, vietnameze, etj.). Parashtesë me kod gjuhë ISO639-1 me dy karaktere e ndjekur nga dy pika. Për përdorim japonez: |script-title=ja:...

Lineoptional
Titulli i përkthyertrans-title

Një titull në gjuhën angleze, nëse burimi i cituar është në një gjuhë të huaj; rekomandohet 'gjuha'

Contentoptional
URLurl URL

URL e vendndodhjes në internet ku mund të gjendet teksti i botimit. Kërkon skema të tipit "http://..." ose mbase edhe skemën relative të protokollit & nbsp; "//..."

Example
https://www.nytimes.com/...
Linesuggested
Statusi i URL-sëurl-status

Nëse është vendosur në 'drejtpërdrejtë', titulli shfaqet me URL-në e lidhur; nëse vendoset në 'i vdekur', titulli shfaqet me URL-në e arkivit të lidhur

Lineoptional
Formatiformat

Formati i veprës referuar nga 'url' ('url' kërkohet kur përdorni 'format'); shembuj: PDF, DOC, XLS; mos specifikoni HTML

Contentoptional
Departamentidepartment

Departamenti brenda periodikut

Stringoptional
Ditarijournal

Emri i ditarit burimor; mund të jetë lidhje wikilink; shfaq me shkronja të pjerrëta; pseudonimi i 'punës'

Example
[[American Journal of Sociology]]
Contentrequired
Kapitullichapter

Titulli i kapitullit të burimit

Stringoptional
Llojitype

Informacion shtesë në lidhje me llojin e medias së burimit; format në rasën e fjalisë

Contentoptional
Seriaseries version

Identifikuesi i serive kur burimi është pjesë e një serie, të tilla si një seri librash ose një ditar; pseudonimi i 'versionit'

Contentoptional
Gjuhalanguage

Gjuha në të cilën është shkruar burimi, nëse jo anglisht; përdorni emrin e plotë të gjuhës; mos përdorni ikona ose shabllone

Contentrequired
Botimiedition

Kur botimi ka më shumë se një botim; për shembull: '2', 'Rishikuar' etj .; prapashtesë me 'ed'.

Lineoptional
Vendndodhja e botimitlocation

Vendi gjeografik i botimit; zakonisht nuk është në lidhje me wikilink; mos harroni kur emri i botimit përfshin vendin; pseudonimi i 'vendit'

Stringoptional
Botuesipublisher

Emri i botuesit; shfaq pas titullit

Example
[[University of Chicago Press]]
Contentoptional
Vendi i botimitpublication-place

Shfaqjet e botimeve pas titullit; nëse jepen edhe 'vend' ose 'vendndodhje', ato shfaqen përpara titullit të parashtesuar me 'shkruar në'

Contentoptional
Data e publikimitpublication-date

Data e botimit kur ndryshon nga data e shkrimit të veprës; mos u lidhni

Dateoptional
Vëllimivolume

Për një botim të botuar në disa vëllime

Linesuggested
Çështjaissue

Identifikuesi i çështjes kur burimi është pjesë e një serie që publikohet në mënyrë periodike

Lineoptional
Faqjapage

Faqja në burim që mbështet përmbajtjen; shfaq pas 'p'.

Lineoptional
Faqetpages

Faqet në burim që mbështesin përmbajtjen (jo një tregues i numrit të faqeve në burim); shfaqet pas 'pp'.

Linesuggested
at

Mund të përdoret në vend të 'faqes' ose 'faqeve' ku numri i faqes është i papërshtatshëm ose i pamjaftueshëm

Lineoptional
Pa ppno-pp

Vendosni në 'y' për të shtypur 'p'. ose 'pp' shfaq me 'faqe' ose 'faqet' kur është e papërshtatshme (të tilla si 'Kopertina e përparme')

Lineoptional
arXiv identifierarxiv

Një identifikues për botimet elektronike arXive të punimeve shkencore

Lineoptional
ASINasin

Numri standard i identifikimit i Amazon; 10 karaktere

Lineoptional
ASIN TLDasin-tld

Domain i nivelit të lartë ASIN për faqet Amazon përveç SH.B.A.

Lineoptional
Bibcodebibcode

Kodi i Referencës Bibliografike (REFCODE); 19 karaktere

Lineoptional
biorXivbiorxiv

identifikues biorXiv; doi i plotë

Lineoptional
CiteSeerXciteseerx

Identifikuesi i CiteSeerX; gjetur pas parametrit të pyetjes 'doi ='

Lineoptional
DOIdoi

Identifikuesi dixhital i objektit; fillon me '10'.

Stringoptional
DOI data e prishurdoi-broken-date

Data kur DOI u përcaktua të prishej

Dateoptional
ISBNisbn

Numri Standard i Librit Ndërkombëtar; përdorni ISBN me 13 shifra kur është e mundur

Lineoptional
ISSNissn

Numri Serial Standard Ndërkombëtar (shtypi); 8 karaktere; zakonisht ndahen në dy grupe me nga katër duke përdorur një vizë

Lineoptional
eISSNeissn

Numri Serial Standard Ndërkombëtar (në internet); 8 karaktere; zakonisht ndahen në dy grupe me nga katër duke përdorur një vizë

Lineoptional
Kodi jfmjfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik kodi i klasifikimit

Lineoptional
JSTORjstor

Identifikuesi i JSTOR

Lineoptional
LCCNlccn

Numri i Kontrollit të Bibliotekës së Kongresit

Lineoptional
MRmr

Identifikuesi i Shqyrtimeve Matematike

Lineoptional
OCLCoclc

Numri i Qendrës së Bibliotekës Kompjuterike Online

Numberoptional
OLol

Identifikuesi i Bibliotekës i hapur

Lineoptional
OSTIosti

Identifikuesi i Zyrës së Informacionit Shkencor dhe Teknik

Lineoptional
PMCpmc

Numri i artikullit në Qendrën PubMed

Numberoptional
PMIDpmid

Identifikuesi Unik i PubMed

Lineoptional
RFCrfc

Kërkesa për numrin e komenteve

Numberoptional
SSRNssrn

Rrjeti i Kërkimeve të Shkencave Sociale

Lineoptional
Zblzbl

Identifikuesi i ditarit MATH Zentralblatt

Lineoptional
idid

Një identifikues unik i përdorur atje ku asnjë nga ata të specializuar nuk janë të zbatueshëm

Lineoptional
Niveli i hyrjes në URLurl-access

Klasifikimi i kufizimeve të hyrjes në URL ('regjistrimi', 'pajtimi' ose 'i kufizuar')

Stringoptional
URL-ja e arkivitarchive-url archiveurl

URL e një kopje të arkivuar të një faqe në internet, nëse ose në rast se URL bëhet e padisponueshme; kërkon 'arkivuar'

Lineoptional
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; mos krijoni lidhje

Dateoptional
Data e hyrjes në URLaccess-date accessdate

Data e plotë kur u përdor URL origjinale; mos krijoni lidhje

Dateoptional
Regjistrimiregistration

Nëse referenca kërkon regjistrim, shtypni 'po' për të njoftuar lexuesin.

Stringoptional
Abonimsubscription

Nëse referenca kërkon një pajtim, shtypni 'po' për të njoftuar lexuesin.

Stringoptional
Vendos URL-në përmbledhëselay-url layurl laysummary

Lidhja URL me një përmbledhje ose rishikim jo-teknik të burimit; alias i 'laysummary'

Lineoptional
Vendos buriminlay-source laysource

Emri i burimit të përmbledhjes; shfaq me shkronja të pjerrëta, paraprirë nga një vizatim

Stringoptional
Data e vendosjeslay-date laydate

Data e përmbledhjes; shfaq në kllapa

Dateoptional
Citatquote

Teksti përkatës i cituar nga burimi; shfaq të fundit, të mbyllura në thonjëza; duhet të përfshijë pikësimin përfundimtar

Contentoptional
Passhkrimipostscript

Shenjat e pikësimit përfundimtar për citimin; injorohet nëse përcaktohet 'citimi'; për të shtypur përdorimin e fjalës kyçe të rezervuar 'asnjë'

Default
.
Lineoptional
Refref

Një identifikues spirancë; mund të bëhet shënjestër e wikilinks për referenca të plota; vlera speciale 'harv' gjeneron një spirancë të përshtatshme për shabllonët harv dhe sfn

Lineoptional
Ndarësseparator

Shenjat e pikësimit që përdoren për të ndarë listat e autorëve, redaktorëve, etj; një hapësirë duhet të kodifikohet si &#32; për të shtypur përdorimin e fjalës kyçe të rezervuar 'asnjë'

Default
.
Lineoptional
Dorëzues i përmbajtjes (d.m.th. Baza e të dhënave)via

Siguruesi i artikullit (jo botuesi), zakonisht një grumbullues i artikujve të ditarit ose një depo

Example
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
Stringsuggested
Niveli i hyrjes në kodin biblikbibcode-access

Nëse teksti i plotë është i disponueshëm nga ADS përmes këtij kodi biblik, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i aksesit të DOIdoi-access

Nëse teksti i plotë lexohet falas përmes DOI, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes në HDLhdl-access

Nëse teksti i plotë lexohet falas përmes HDL, shtypni 'free'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes në Jstorjstor-access

Nëse teksti i plotë është i lirë për të lexuar në Jstor, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes në Librarinë OpenLibraryol-access

Nëse teksti i plotë është i lirë për të lexuar në OpenLibrary, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes OSTIosti-access

Nëse teksti i plotë lexohet falas në OSTI, shkruani 'falas'.

Stringoptional

Shiko gjithashtuRedakto

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.


Citation Style 1 templates
{{Cite arXiv}}arXiv preprints
{{Cite AV media}}audio and visual media
{{Cite AV media notes}}AV media liner notes
{{Cite bioRxiv}}bioRxiv preprints
{{Cite book}}books and chapters
{{Cite citeseerx}}CiteSeerX papers
{{Cite conference}}conference papers
{{Cite encyclopedia}}edited collections
{{Cite episode}}radio or TV episodes
{{Cite interview}}interviews
{{Cite journal}}academic journals
{{Cite magazine}}magazines, periodicals
{{Cite mailing list}}public mailing lists
{{Cite map}}maps
{{Cite news}}news articles
{{Cite newsgroup}}online newsgroups
{{Cite podcast}}podcasts
{{Cite press release}}press releases
{{Cite report}}reports
{{Cite serial}}audio or video serials
{{Cite sign}}signs, plaques
{{Cite speech}}speeches
{{Cite ssrn}}SSRN papers
{{Cite techreport}}technical reports
{{Cite thesis}}theses
{{Cite web}}web sources not covered by the above
See alsoSpecific-source templates
Wrapper templates

Kjo stampë Citation Style 1 përdoret për të krijuar citime për academic and scientific papers published in bona fide journals. For articles in magazines and newsletters, use {{cite magazine}}. For academic and scientific papers not published in bona fide journals, please use one of the templates listed on this page in the "Citation Style 1 templates" box. If you have a digital object identifier (DOI) for the journal reference you wish to add, Wikipedia has a citation bot that will read that DOI and expand it into a full reference with the author's name, journal name, date, volume, issue, pages, etc. You can view instructions on how to add this gadget to your Wikipedia preferences at User:Citation bot/use.

UsageRedakto

Copy a blank version to use. Almost all parameter names are supported only in lower case (some initialisms, such as |isbn= have upper case aliases like |ISBN=, which are acceptable for use). Use the "|" (pipe) character between each parameter. Unused parameters may be deleted to avoid clutter in the edit window. Some samples on this documentation page may include the current date. If the date is not current, then purge the page.

Most commonly used parameters in horizontal format
To cite a professional or scientific journal
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
Vancouver system author style for a scientific journal
{{cite journal |vauthors= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= |access-date=}}
or
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |pmc= |pmid= |access-date= |name-list-style=vanc}}
To cite a journal article with no credited author
{{cite journal |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |date= |title= |url= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
To cite an online article that has been archived
{{cite journal |last= |first= |date= |title= |url= |url-status= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |archive-url= |archive-date= |access-date=}}
To cite an article written in a foreign language
{{cite journal |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |access-date=}}
To cite and quote an archived, two-author, foreign language journal article re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription
{{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |access-date= |language= |journal= |volume= |issue= |pages= |doi= |archive-url= |archive-date= |url-status= |via= |quote=}}

Full parameter set in horizontal format
{{cite journal |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |name-list-style= |date= |year= |orig-year= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |others= |title= |script-title= |trans-title= |url= |access-date= |url-access= |format= |department= |journal= |type= |series= |language= |edition= |location= |publisher= |publication-place= |publication-date= |volume= |issue= |page= |pages= |at= |no-pp= |arxiv= |asin= |bibcode= |bibcode-access= |biorxiv= |citeseerx= |doi= |doi-access= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |jstor-access= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |ol-access= |osti= |osti-access= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |url-status= |via= |lay-url= |lay-source= |lay-date= |quote= |postscript= |ref=}}
Most commonly used parameters in vertical format
To cite a professional or scientific journal
{{cite journal
| last1   = 
| first1   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| access-date = 
}}
Vancouver system author style for a scientific journal
{{cite journal
| vauthors  = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid    = 
| access-date = 
}}

or

{{cite journal
| last1   = 
| first1   = 
| last2   = 
| first2   = 
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| pmc    = 
| pmid    = 
| access-date = 
| name-list-style = vanc
}}
To cite a journal article with no credited author
{{cite journal
| author   = <!--Staff writer(s); no by-line.-->
| date    = 
| title   = 
| url    = 
| journal  = 
| volume   = 
| issue   = 
| pages   = 
| doi    = 
| access-date = 
}}
To cite an online article that has been archived
{{cite journal
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| url     = 
| url-status = 
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| archive-url = 
| archive-date= 
| access-date = 
}}
To cite a journal article written in a foreign language
{{cite journal
| last    = 
| first    = 
| date    = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| language  = 
| journal   = 
| volume   = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| access-date = 
}}
To cite and quote an archived, two-author, foreign language journal article re-published as a PDF on an information aggregation service requiring a subscription
{{cite journal
| last1    = 
| first1    = 
| last2    = 
| first2    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| url-status  = 
| format    = 
| language   = 
| journal   = 
| volume    = 
| issue    = 
| pages    = 
| doi     = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
| via     = 
| url-access  = 
| quote    = 
}}

Full parameter set in vertical format
Vertical list Prerequisites Brief instructions / notes
{{cite journal
| last1         = 
| first1        = 
| author-link1     = 
| last2         = 
| first2        = 
| author-link2     = 
| last3         = 
| first3        = 
| author-link3     = 
| last4         = 
| first4        = 
| author-link4     = 
| last5         = 
| first5        = 
| author-link5     = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| name-list-style    = 
| date         = 
| year         = 
| orig-year       = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| display-editors    = 
| others        = 
| title         = 
| script-title     = 
| trans-title      = 
| url          = 
| url-status      = 
| format        = 
| url-access      = 
| department      = 
| journal        = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-place   = 
| publication-date   = 
| volume        = 
| issue         = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| no-pp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| biorxiv        = 
| citeseerx       = 
| doi          = 
| doi-broken-date    = 
| doi-access      = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| jstor-access     = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| ol-access       = 
| osti         = 
| osti-access      = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| archive-url      = 
| archive-date     = 
| access-date      = 
| via          = 
| registration     = 
| subscription     = 
| lay-url        = 
| lay-source      = 
| lay-date       = 
| quote         = 
| postscript      = 
| ref          = 
}}
 
 
 last1
 
 last1
 last2
 
 last2
 last3
 
 last3
 last4
 
 last4
 last5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 editor1-last
 editor2-last
 
 editor2-last
 editor3-last
 
 editor3-last
 editor4-last
 
 editor4-last
 editor5-last
 
 
 
 
 
 title or script-title
 archive-url
 url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 doi
 
 
 
 
 jstor
 
 
 
 
 ol
 
 osti
 
 
 
 
 
 
 url
 archive-url
 url
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • If a field name is listed in the Prerequisites column it is a prerequisite for the field to the left.

ExamplesRedakto

Journal article
 • {{cite journal |last1=Overpeck |first1=J. T. |last2=Webb |first2=T. |last3=Prentice |first3=I. C. |date=January 1985 |title=Quantitative interpretation of fossil pollen spectra: Dissimilarity coefficients and the method of modern analogs |journal=Quaternary Research |volume=23 |pages=87–108 |bibcode=1985QuRes..23...87O |doi=10.1016/0033-5894(85)90074-2}}

Displays as:

Vancouver style (common in biomedicine); see Stampa:Vcite for specific templates
 • {{cite journal |vauthors=Bannen R, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright S, Mitchell J |date=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–2343 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523}}

Displays as:

or

 • {{cite journal |last1=Bannen |first1=RM |last2=Suresh |first2=V |last3=Phillips |first3=GN Jr |last4=Wright |first4=SJ |last5=Mitchell |first5=JC |date=2008 |title=Optimal design of thermally stable proteins |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–2343 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |pmc=2562006 |pmid=18723523 |name-list-style=vanc}}

Displays as:

Include URL link to article, pre-print, or abstract.
 • {{cite journal |last1=Aries |first1=Myriam B. C. |last2=Newsham |first2=Guy R. |name-list-style=amp |date=2008 |title=Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |url=http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |journal=Energy Policy |volume=36 |issue=6 |pages=1858–1866 |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |access-date=October 18, 2013}}

Displays as:

If the linked document is PDF, but the extension is not .pdf or .PDF, you may add the parameter |format=PDF, which displays " (PDF)" after the link.

Specify the DOI to provide a permanent link, and an URL where the article is free. For medical articles also give the PMID and PubMed Central (PMC) ID
the PMC value will link the free full-text repository and will link the title if the URL is not specified. |access-date= is not necessary when a permanent identifier is used.
 • {{cite journal |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |url=http://www.jci.org/articles/view/16567 |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592 |access-date=2012-11-17}}

Displays as:

Whereas if the URL had not been specified, then the title is linked to the PMC link, which is repeated:

 • {{cite journal |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the doi link is broken, then use of doi-broken-date unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "Category:Pages with DOIs inactive as of YYYY" (tracking category Category:Pages with inactive DOIs):

 • {{cite journal |last1=Viollet |first1=Benoît |last2=Andreelli |first2=Fabrizio |last3=Jørgensen |first3=Sebastian B. |last4=Perrin |first4=Christophe |last5=Geloen |first5=Alain |last6=Flamez |first6=Daisy |last7=Mu |first7=James |last8=Lenzner |first8=Claudia |last9=Baud |first9=Olivier |last10=Bennoun |first10=Myriam |last11=Gomas |first11=Emmanuel |last12=Nicolas |first12=Gaël |last13=Wojtaszewski |first13=Jørgen F. P. |last14=Kahn1 |first14=Axel |last15=Carling |first15=David |last16=Schuit |first16=Frans C. |last17=Birnbaum |first17=Morris J. |last18=Richter |first18=Erik A. |last19=Burcelin |first19=Rémy |last20=Vaulont |first20=Sophie |display-authors=5 |date=January 2003 |title=The AMP-activated protein kinase α2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–98 |doi=10.1172/JCI16567 |doi-broken-date=2019-01-01 |pmc=151837 |pmid=12511592}}

Displays as:

If the article is in a foreign language, and the original title is unknown, enclose the translated title in square brackets and use |title=. Otherwise use |title= for the foreign-language title and |trans-title= for the English-language title.
 • {{cite journal |last1=Huang |first1=Y. |last2=Lu |first2=J. |last3=Shen |first3=Y. |last4=Lu |first4=J. |name-list-style=amp |date=March 1999 |title=[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats] |journal=Wei Sheng Yan Jiu |language=zh |volume=28 |issue=2 |pages=115–116 |pmid=11938998}}

Displays as:

Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y. & Lu, J. (mars 1999). "[The protective effects of total flavonoids from Lycium Barbarum L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats]". Wei Sheng Yan Jiu (në kinezisht). 28 (2): 115–116. PMID 11938998.{{cite journal}}: Mirëmbajtja CS1: Datë e përkthyer automatikisht (lidhja)
Example using other identifiers
 • {{cite journal |last=Merimovich |first=C. |date=2007 |title=A power function with a fixed finite gap everywhere |journal=Journal of Symbolic Logic |volume=72 |issue=2 |pages=361–417 |doi=10.2178/jsl/1185803615 |mr=2320282}}

Displays as:

ParametersRedakto

SyntaxRedakto

Stampa:Citation Style documentation/syntax

Stampa:Citation Style documentation/sep period

COinSRedakto

Stampa:Citation Style documentation/coins

What's newRedakto

Stampa:Citation Style documentation/whats new

DeprecatedRedakto

Stampa:Citation Style documentation/deprecated

DescriptionRedakto

AuthorsRedakto

Stampa:Citation Style documentation/author

DateRedakto

Stampa:Citation Style documentation/date

EditorsRedakto

Stampa:Citation Style documentation/editor

TitleRedakto

Stampa:Citation Style documentation/title Stampa:Citation Style documentation/type Stampa:Citation Style documentation/language

URLRedakto

Stampa:Citation Style documentation/url

PeriodicalRedakto

Stampa:Citation Style documentation/journal

PublisherRedakto

Stampa:Citation Style documentation/publisher

Edition, series, volumeRedakto

Stampa:Citation Style documentation/edition Stampa:Citation Style documentation/series Stampa:Citation Style documentation/volume

In-source locationsRedakto

Stampa:Citation Style documentation/pages

IdentifiersRedakto

Stampa:Citation Style documentation/id1 Stampa:Citation Style documentation/id2

Subscription or registration requiredRedakto

Stampa:Citation Style documentation/registration

Lay summaryRedakto

Stampa:Citation Style documentation/lay

QuoteRedakto

Stampa:Citation Style documentation/quote

AnchorRedakto

Stampa:Citation Style documentation/ref

Display optionsRedakto

Stampa:Citation Style documentation/display

NotesRedakto

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a DOI, PMID, etc. is always preferable to including it as a URL parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable, but not necessarily openly accessible. |access-date= is not necessary when a permanent identifier is used.

TemplateDataRedakto

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Cite journal

This template formats a citation to an article in a magazine or journal, using the provided source information (e.g. journal name, author, title, issue, URL) and various formatting options.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Last namelast author author1 authors last1

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

Linesuggested
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link'; can suffix with a numeral to add additional authors

Linesuggested
Author linkauthor-link authorlink

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2'.

Lineoptional
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 2author-link2 author2-link authorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second author.

Page nameoptional
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3'.

Lineoptional
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 3author-link3 author3-link authorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Page nameoptional
Last name 4last4 author4

The surname of the forth author; don't wikilink, use 'author-link4'.

Lineoptional
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the forth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 4author-link4 author4-link authorlink4

Title of existing Wikipedia article about the forth author.

Page nameoptional
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5'.

Lineoptional
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 5author-link5 author5-link authorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Page nameoptional
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6'.

Lineoptional
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 6author-link6 author6-link authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Page nameoptional
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7'.

Lineoptional
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 7author-link7 author7-link authorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Page nameoptional
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8'.

Lineoptional
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 8author-link8 author8-link authorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Page nameoptional
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Lineoptional
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Lineoptional
Author link 9author-link9 author9-link authorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Page nameoptional
Last name 10last10 author10

The surname of the tenth author; don't wikilink, use 'author-link9'. If ten authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last two authors.

Lineoptional
First name 10first10

Given or first name, middle names, or initials of the tenth author; don't wikilink.

Lineoptional
Last name 11last11 author11

The surname of the 11th author; don't wikilink, use 'author-link9'. If more than nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the remaining authors.

Lineoptional
First name 11first11

Given or first name, middle names, or initials of the 11th author; don't wikilink.

Lineoptional
Display authorsdisplay-authors displayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used;

Numberoptional
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Booleanoptional
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32;

Default
;
Lineoptional
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32;

Default
,
Lineoptional
Vancouver style authorsvauthors

comma-separated list of author names in Vancouver style; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

Lineoptional
Source datedate

Date of the source; do not wikilink. As listed in the publication

Datesuggested
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; recommended only when date parameter format is YYYY-MM-DD and a CITEREF disambiguator is needed

Numberoptional
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Numberoptional
Editor last nameeditor-last editor1-last

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor'

Lineoptional
Editor first nameeditor-first editor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Lineoptional
Editor linkeditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Page nameoptional
Editor last name 2editor2-last editor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

Lineoptional
Editor first name 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 2editor2-link editor2link editorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

Page nameoptional
Editor last name 3editor3-last editor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

Lineoptional
Editor first name 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 3editor3-link editor3link editorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

Page nameoptional
Editor last name 4editor4-last editor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

Lineoptional
Editor first name 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 4editor4-link editor4link editorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

Page nameoptional
Editor last name 5editor5-last editor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

Lineoptional
Editor first name 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 5editor5-link editor5link editorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

Page nameoptional
Editor last name 6editor6-last editor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

Lineoptional
Editor first name 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 6editor6-link editor6link editorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

Page nameoptional
Editor last name 7editor7-last editor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

Lineoptional
Editor first name 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 7editor7-link editor7link editorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

Page nameoptional
Editor last name 8editor8-last editor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

Lineoptional
Editor first name 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 8editor8-link editor8link editorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

Page nameoptional
Editor last name 9editor9-last editor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

Lineoptional
Editor first name 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

Lineoptional
Editor link 9editor9-link editor9link editorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

Page nameoptional
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Contentoptional
Titletitle

The title of the article; can be wikilinked to an existing Wikipedia article or url may be used to add an external link, but not both. Displays in quotes.

Contentrequired
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Lineoptional
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Contentoptional
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the &nbsp;protocol relative scheme "//..."

Example
https://www.nytimes.com/...
Linesuggested
URL statusurl-status

If set to 'live', the title displays with the URL linked; if set to 'dead', the title displays with the archive URL linked

Lineoptional
Formatformat

Format of the work referred to by 'url' ('url' is required when using 'format'); examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Contentoptional
Departmentdepartment

Department within the periodical

Stringoptional
Journaljournal

Name of the source journal; may be wikilinked; displays in italics; alias of 'work'

Example
[[American Journal of Sociology]]
Contentrequired
Chapterchapter

The chapter heading of the source

Stringoptional
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Contentoptional
Seriesseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal; alias of 'version'

Contentoptional
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Contentoptional
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Lineoptional
Location of publicationlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Stringoptional
Publisherpublisher

Name of the publisher; displays after title

Example
[[University of Chicago Press]]
Contentoptional
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Contentoptional
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Dateoptional
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Linesuggested
Issueissue

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

Lineoptional
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Lineoptional
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Linesuggested
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Lineoptional
No ppno-pp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Lineoptional
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Lineoptional
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Lineoptional
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Lineoptional
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Lineoptional
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; full doi

Lineoptional
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Lineoptional
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Stringoptional
DOI broken datedoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

Dateoptional
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Lineoptional
ISSNissn

International Standard Serial Number (print); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Lineoptional
eISSNeissn

International Standard Serial Number (online); 8 characters; usually split into two groups of four using a hyphen

Lineoptional
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Lineoptional
JSTORjstor

JSTOR identifier

Lineoptional
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Lineoptional
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Lineoptional
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Numberoptional
OLol

Open Library identifier

Lineoptional
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Lineoptional
PMCpmc

PubMed Center article number

Numberoptional
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Lineoptional
RFCrfc

Request for Comments number

Numberoptional
SSRNssrn

Social Science Research Network

Lineoptional
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Lineoptional
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Lineoptional
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Stringoptional
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Lineoptional
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Dateoptional
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Dateoptional
Registrationregistration

If the reference requires registration, type 'yes' to notify the reader.

Stringoptional
Subscriptionsubscription

If the reference requires a subscription, type 'yes' to notify the reader.

Stringoptional
Lay summary URLlay-url layurl laysummary

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Lineoptional
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Stringoptional
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Dateoptional
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

Contentoptional
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Default
.
Lineoptional
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Lineoptional
Separatorseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as &#32; to suppress use reserved keyword 'none'

Default
.
Lineoptional
Content deliverer (i.e. Database)via

Provider of the article (not the publisher), usually an aggregator of journal articles or a repository

Example
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
Stringsuggested
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Stringoptional
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Stringoptional
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Stringoptional
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Stringoptional
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Stringoptional
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Stringoptional

See alsoRedakto

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.