Gjeologjia Historike është degë e gjeologjisë që studion historinë dhe ligjësitë e zhvillimit të Tokës nga çasti i formimit të kores së saj deri në gjendjen e sotme.

Shih edhe Redakto