Gjeokimia është shkenca që studjon historinë e elementeve kimike të tokës (atmosferes, hidrosferes dhe biosferes),prejardhjen, jetegjatesine, ciklin dhe ndikimin e tyre ne ambjent, efektet pozitive dhe negative si dhe parandalimin dhe reduktimin e ketyre te fundit.

Disa ndarje kryesore të Gjeokimisë janë:

  • Gjeokimia e izotopeve ben përcaktimin e moshes absolute dhe relative te shkembinjve e mineraleve si dhe studjon gjenezen (prejardhjen) e tyre.
  • Gjeokimia e Mjedisit studjon ndryshimet kimike ne Mjedisin natyror si pasoje e veprimtarise njerëzore (antropogjene)dhe pasojat qe ato sjellin ne qeniet e gjalla.
  • Kerkimi gjeokimik i mineraleve te dobishem Një sere metodash gjeokimike qe përdoren për te kerkuar vendburimet e mineraleve te dobishem.
  • Kozmokimia studjon perhapjen e elementeve kimike ne Kozmos.


Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.