Buletini i Shkencave Gjeologjike

Buletini i Shkencave Gjeologjike është periodik shkencor i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.

Buletini i Shkencave Gjeologjike, Pamje e kopertines, nga Sokol Marku

HistorikuRedakto

Për herë të parë, periodiku shkencor "Buletini i Shkecave Gjeologjike", u botua në vitin 1965 nën titullin "Përmbledhje Studimesh" dhe ishte organ i Institutit të Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike e Minerare të Shqipërisë, pjesë e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. Ndërsa në vitin 1972, u ftua si bashkëpuntor edhe Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave të Shqipërisë.

Me titullin aktual, ka filluar të botohet, nga viti 1982. Nga viti 1997 përgjegjësinë e botimit të këtij organi e ka Shërbimi Gjeologjik Shqiptar.

Pranimi, shqyrtimi dhe botimi i artikujve ne BSHGJRedakto

"Buletini i Shkencave Gjeologjike", botohet në bazë të artikujve shkencorë të fushës së gjeoshkencave, të cilët paraqiten nga autorë apo grup autorësh. Këta artikuj para se të miratohen për botim shqyrtohen nga Redaksia e periodikut, dhe kalohen për reçencë prej kesaj tek specialistë të fushës, probleme të se cilës trajton artikulli. Pas miratimit të reçensentit dhe sugjerimeve të redaksisë, autorët përmirësojnë artikullin, në mënyrë që ai të jetë brenda kërkesave profesionale. Mbasi kalohet kjo proçedurë artikulli konsiderohet me vendimin përkatës të redaksisë "i gatshëm për botim".

Kjo mënyrë shqyrtimi i artikullit, bën që në këtë periodik të botohen gjithnjë artikuj me vlera shkencore

Periodiciteti, përmbajtja dhe gjuhët e botimitRedakto

Në vitet e para të botimit, Buletini dilte katër herë në vit dhe nga viti 1990 vetëm dy herë në vit.

Buletini, përmban studime nga kategori të ndryshme të gjeologjisë, siç janë fushat e stratigrafisë, tektonikës, gjeologjisë ekonomike, paleontologjisë, petrografisë, mineralogjisë, gjeofizikës, gjeokimisë, hidrogjeologjisë, gjeologjisë inxhinierike, Inxhinieria e Gjeomjedisit, studime të gjeologjisë krahinore.

Buletini ka si gjuhë zyrtare të botimit gjuhën shqipe, por çdo artikull shoqërohet me një përmbledhje (abstract) në gjuhë të huaj. Deri në vitin 1990 artikujt e Buletinit, abstraktet shoqëruese ishin dygjuhësh rusisht dhe frengjisht.

Sot përmbledhja është më i zgjeruar, zë 20% të totalit të artikullit, dhe pranohet vetëm në gjuhën angleze nën titullin "resume". Gjithashtu pranohet që një artikull të paraqitet në anglisht me një përmbledhje në shqip.

Lidhje të jashtmeRedakto