Fjala amator përdoret për të treguar dikë i cili bën apo merret me diçka pa u paguar për të dhe pa pasur trajnim formal.

E kundërta e amatorit është profesionisti. Profesionist është dikush i cili ka trajnim formal për ndonjë punë apo veprimtari të caktuar dhe për kryerjen e saj pret që të pagohet.

Fjala amator shpesh përdoret gabimisht për të treguar se dikush nuk është i mirë në kryerjen e ndonjë aktiviteti, por ka raste kur amatori të jetë më i mirë se profesionisti. Ndër qindra amatorë që kanë bërë kontribute të rëndësishme në shkencë dhe teknologji janë dhe Thomas Edison, Charles Darwin, dhe Gregor Mendel.

Për disa punë është e pamundur të bëhen ndalohen edhe me ligj nga amatorët p. sh mjeku ose avokati. Në disa raste amatorët janë shumë të dobishëm si programues kompjuteri ose si astronom, etj.

Shih edhe

Redakto