Anii-Frid Lyngstad (Shkurt : Frida) u lind më 15 Nëntor 1945BallangenNorvegjisë, ka qenë pjesëtare e grupit ABBA.

Anni-Frid Lyngstad