Arkada

element arkitekturor i krijuar nepermjet nje rreshti apo kalimi me harqe

Arkada është një kalesë e hapurë, e ndërtuar nga një harkë mbi dy shtylla. Arakadat ndërtohen me qëllime funksioni apo dekorimi, përderisa ato me qëllim funksioni e bëjnë kalimin nën strehë ato të dekoracionit shërbejnë ndër të tjera edhe për pamje nga brendia e godinës.

Harqet Arkade të Akuaduktit

Lidhje të jashtme

Redakto