Arshiki

term që përdoret në muzikë dhe nënkupton vendin ku mbështeten telat e sharkisë

Arshiki është term që përdoret në muzikë dhe nënkupton vendin ku mbështeten telat e sharkisë.

Po ashtu ky term nga muzikantët në rrafshin e Dukagjinit në vitet pas luftës së dytë botërore është përdoret edhe për të shprehur lëvizjet e dy të dashuruarve në fazë fillestare.

Lidhje të jashtme

Redakto