Aset

burim ekonomik, nga i cili priten përfitime ekonomike në të ardhmen

Aset (kapital) do të thotë çdo send me vlerë, qoftë ai i prekshëm ose i pa-prekshëm, dhe që përfshin kryesisht :

  • a. pronën e luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë edhe të drejtat në pronën në fjalë si psh, hipotekën, barrën pengun, dhënien me qira ose servitutin ;
  • b. pronën e pa-prekshme dhe intelektuale, duke përfshirë të drejtat në pronën në fjalë,si dhe proceset teknike dhe njohuritë ;
  • c. paratë e gatshme, letrat me vlerë, garancionet, aksionet ose llojet e tjera të interesave pronësore në një shoqëri afariste të Kosovës ose të huaj, bondet, fletë obligacionet, ose instrumentet e tjera të kredisë ;
  • d. kërkesat ose të drejtën në para, mallra, shërbime dhe përmbushjen e kontratës ;
  • e. koncesione ose liqensa të dhëna me ligj, akt administrativ ose kontratë ;
  • f. fitimin e akumuluar me anë të një investimi në Kosovë ose diku tjetër [1].

Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org Arkivuar 27 shtator 2007 tek Wayback Machine