Asketizëm quhet një mënyrë jetese e karakterizuar nga privimi, mohimi i plotë i kënaqësive materiale, si dhe tërheqjeve. Shumica e Asketëve besojnë se kjo përbën një jetë të virtytshme që sjell forcat e shpirtërore. Ata besojnë se pastrimi i trupit çon në pastrimin e shpirtit, e cila, në përputhje me rrethanat, kontribuon në vendosjen e paqes së brendshme apo një lidhje të thellë hyjnore. Jeta asketike mund të bëhet në formën e ritualeve, përmbajtjes apo refuzimit të kënaqësive trupore. Asketët pretendojnë se megjithëse vetë-imponojnë kufizime, ato i japin vetes më shumë liri në fusha të ndryshme të jetës, të tilla si qartësia në të menduar dhe aftësia për të shpërfillur tundimet e dëmshme.